Odliczenie VAT z faktury nie zawsze możliwe

Jednym z przywilejów czynnych podatników podatku od towarów i usług jest odliczenie VAT naliczonego na podstawie faktury. Prawo to wynika z zasady neutralności podatku VAT w obrocie gospodarczym. Jednak w praktyce może okazać się to niemożliwe, bowiem czasami samo posiadanie fakt...
Sprawozdawczość Artykuły:
1
2
3

Sprawozdanie finansowe - kto je sporządza?

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje na temat rocznego wyniku finansowego danego podmiotu. Co więcej, nie jest to dokument przeznaczony jedynie na potrzeby wewnętrzne - jest kluczowy także przy kontaktach z fiskusem lub KRS, służąc jako podstawa zgłaszanych danych...
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
Ebooki
Windykacja Artykuły:
1
2
3

Egzekucja długu z konta bankowego

Częstą praktyką w przypadku dłużników jest egzekucja długu z rachunku bankowego - warto więc zapoznać się z informacjami na temat obowiązujących tu przepisów. Chodzi np. o to, że gdy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, tajemnica bankowa przestaje obowiązywać, a bank musi ...
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo