Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Obecnie Ministerstwo Finansów prowadzi wzmożone prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustaw o PIT oraz o CIT. Spośród wielu nowych rozwiązań prawnych na uwagę w szczególności zasługuje opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporati...
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
Ebooki
Kontrola skarbowa Artykuły:
1
2
3

Kiedy może spotkać cię kontrola krzyżowa?

Organy podatkowe dokonujące kontroli skarbowej u danego przedsiębiorcy mają prawo zażądać od jego kontrahentów wglądu do dokumentów dotyczących wzajemnych transakcji. Takie działanie to tzw. kontrola krzyżowa.
Sprawozdawczość Artykuły:
1
2
3

Kto może podpisać potwierdzenie salda?

Każda jednostka jest zobowiązana przeprowadzić inwentaryzację majątku, w celu porównania aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych do ich stanu rzeczywistego. Jest to ważne z uwagi na konieczność dokonania prawidłowej wyceny bilansowej składnik
Fundusze unijne Artykuły:
1
2
3

Fundusze europejskie w Polsce - nowa perspektywa budżetowa

W bieżącym roku obserwujemy interesującą sytuację w kwestii dotacji z UE skierowanych dla działających już firm. Ciekawa w nim jest przełomowość - pieniądze z poprzedniej perspektywy (lata 2007-2013) wyczerpały się, a zarazem do ostatnich dni obecnego roku będą ogłoszone konkursy...
Polecamy:
Firma
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych