Jak odzyskać dług - samodzielna windykacja online!

Przeczytaj w jaki sposób łatwo odzyskać dług, szczególnie niskiej wartości? Sprawdź, jakie są sposoby na skuteczne uzyskanie zapłaty za wystawione faktury. Są sposoby na odzyskanie długów przedawnionych prawnie.
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
Ebooki
Kontrola skarbowa Artykuły:
1
2
3

Kiedy może spotkać cię kontrola krzyżowa?

Organy podatkowe dokonujące kontroli skarbowej u danego przedsiębiorcy mają prawo zażądać od jego kontrahentów wglądu do dokumentów dotyczących wzajemnych transakcji. Takie działanie to tzw. kontrola krzyżowa.
Sprawozdawczość Artykuły:
1
2
3

Kto może podpisać potwierdzenie salda?

Każda jednostka jest zobowiązana przeprowadzić inwentaryzację majątku, w celu porównania aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych do ich stanu rzeczywistego. Jest to ważne z uwagi na konieczność dokonania prawidłowej wyceny bilansowej składnik
Fundusze unijne Artykuły:
1
2
3

Fundusze europejskie w Polsce - nowa perspektywa budżetowa

W bieżącym roku obserwujemy interesującą sytuację w kwestii dotacji z UE skierowanych dla działających już firm. Ciekawa w nim jest przełomowość - pieniądze z poprzedniej perspektywy (lata 2007-2013) wyczerpały się, a zarazem do ostatnich dni obecnego roku będą ogłoszone konkursy...
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych