Sprzedaż środków trwałych a kasa fiskalna od 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiany objęły m.in. sprzedaż środków trwałych oraz wartości ni
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
Ebooki
Sprawozdawczość Artykuły:
1
2
3

Kto może podpisać potwierdzenie salda?

Każda jednostka jest zobowiązana przeprowadzić inwentaryzację majątku, w celu porównania aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych do ich stanu rzeczywistego. Jest to ważne z uwagi na konieczność dokonania prawidłowej wyceny bilansowej składnik
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse