Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

50% koszty uzyskania przychodu w 2013 roku

Data: 2013-06-27 Kategoria: Prawo podatkowe

Aktualnie koszty uzyskania przychodu w przypadku umów z przeniesieniem praw autorskich (artyści, dziennikarze, naukowcy) wynoszą 50% i nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Jednak od roku 2013 art. 22 ust. 9a ustawy o pit wprowadza pewne ograniczenia:

„W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.”

z których wynika, że maksymalna kwota kosztów uzyskania przychodu w roku 2013 nie może przekroczyć kwoty 42.764 zł ( ½ * 85.528 zł). Limit ten dotyczy łącznie wszystkich dochodów, do których wskazane koszty mają zastosowanie, bez względu na to, na podstawie jakiego tytułu uzyskano przychód (np. umowa o dzieło, pracę itp.). Jednak należy pamiętać, że podatnikowi w dalszym ciągu będzie przysługiwało prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obejmą również ulgę internetową oraz oraz ulgi prorodzinnej.

Data: 2013-06-27 Kategoria: Prawo podatkowe