Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie przekazał nam PIT-11?

Data: 2013-07-05 Kategoria: Prawo pracy

Każdy pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do końca lutego przekazać swojemu pracownikowi PIT-11 (PIT-8B) za poprzedni rok podatkowy. Jest to imienna informacja  o jego rocznych dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika, czyli jego zakład pracy. Co zrobić, jeśli po upływie tego terminu podatnik nie ma jeszcze rzeczonej deklaracji? Na pewno nie należy bezczynnie czekać.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na pracowniku

Zgodnie z przepisami to na podatniku, a więc pracowniku, ciąży obowiązek rocznego rozliczenia podatku (złożenia odpowiedniej deklaracji PIT w ustawowym terminie). Wyjątkiem jest sytuacja, w której zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika. Jednak nawet wówczas podatnik powinien zainteresować się, czy właściwa deklaracja trafiła do urzędu w terminie.

Polecamy

Sprawdź, kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

W związku z powyższym fakt, iż pracownik nie otrzymał PIT-11 od pracodawcy nie zwalnia go w żaden sposób z obowiązku rozliczenia podatku. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy minął ostatni dzień lutego, a informacji o rocznych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy jak nie było tak nie ma?

Najpierw pracodawca, później urząd skarbowy

W sytuacji, gdy pracodawca tylko spóźni się z dostarczeniem pracownikowi PIT-11, nic złego się nie dzieje. Najważniejsze, żeby podatnik miał wystarczającą ilość czasu, żeby na podstawie otrzymanej informacji prawidłowo wypełnić zeznanie roczne. Terminem granicznym w tym wypadku jest 30 kwietnia.

Jeżeli zatem minął ostatni dzień lutego, a pracownik nie otrzymał jeszcze PIT-11, nie powinien tego faktu lekceważyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie bezzwłoczna interwencja u pracodawcy. Jeżeli to nie pomoże, możliwe jest wysłanie oficjalnego ponaglenia listem poleconym. W sytuacji, gdy tego typu działania nie poskutkują, wówczas pojawia się problem - skąd podatnik ma mieć dane na temat rozliczonych zaliczek na podatek dochodowy?

Jednym z rozwiązań jest złożenie deklaracji z szacunkowymi kwotami i ewentualne późniejsze dokonanie korekty zeznania, ponieważ najważniejsze jest, aby w terminie rozliczyć się z podatku. Przy korygowaniu, jako powód złożenia drugiej deklaracji należy podać przekazanie informacji PIT-11 po terminie. Jednak niepewność tego działania i problem związany z koniecznością składania korekty może odstraszać od tej możliwości. Ponadto podatnik nie ma pewności, czy nawet po 30 kwietnia uda mu się wyegzekwować PIT-11 od pracodawcy.

Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Niespełnienie tak ważnego obowiązku przez pracodawcę wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową i nałożeniem na niego kary, ale to nie rozwiązuje problemu podatnika jakim jest brak potrzebnych danych. Najpewniejszym źródłem informacji na temat podatków i składek pobranych od dochodów jest niewątpliwie urząd skarbowy.

Polecamy

Zobacz, jakie sankcje karne grożą za niezłożenie deklaracji VAT-7.

Podatnik ma prawo zwrócić się do organu podatkowego o wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd ma obowiązek wydać takowe, jeżeli może o­no potwierdzić fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez urząd ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Podatnik musi jedynie udowodnić, że ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w uzyskaniu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Jeżeli okaże się, że z dokumentów urzędu skarbowego nic nie wynika, wniosek jest prosty - płatnik, a więc pracodawca zaniedbał wszystkie obowiązki związane z odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy za pracownika. W związku z tym podatnik otrzymywał wynagrodzenie, od którego płatnik nie odprowadzał podatku. Co to oznacza dla pracownika? W takim wypadku musi on zapłacić na własną rękę podatek od otrzymanych wynagrodzeń.

Data: 2013-07-05 Kategoria: Prawo pracy