Czy wiesz, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Data: 2013-11-21 Kategoria: Firma Autor: Andrzej Lazarowicz

Stan na styczeń 2014

Przedsiębiorca może w swojej firmie zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów koszt zatrudnienia takiego pracownika także jest zmienny. W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto jak również składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika jak również z kieszeni przedsiębiorcy, co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Składki pokrywane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,93%

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

* stopa procentowa dla ub. wypadkowa jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Polecamy

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2013

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto wynosi 1 600 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku) wówczas całkowity koszt zatrudnienia wynosi 1931,84 PLN (1600 PLN + 331,84 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 600 x 9,76% = 156,16 PLN

rentowe

6,50%

1 600 x 6,50% = 104,00 PLN

wypadkowe

1,93%

1 600 x 1,93% = 30,88 PLN

FP

2,45%

1 600 x 2,45% = 39,20 PLN

FGŚP

0,1%

1 600 x 0,1% = 1,60 PLN

RAZEM

20,74%

331,84 PLN

Ważne!!!

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2014

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014 wzrośnie, wzrosną również koszty zatrudnienia takiego pracownika. Bowiem tzw. najniższa krajowa w roku 2014 będzie wynosiła 1680 zł brutto. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2028,43 PLN (1680 PLN + 348,43 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 680 x 9,76% = 163,97 PLN

rentowe

6,50%

1 680 x 6,50% = 109,20 PLN

wypadkowe

1,93%

1 680 x 1,93% = 32,42 PLN

FP

2,45%

1 680 x 2,45% = 41,16 PLN

FGŚP

0,1%

1 680 x 0,1% = 1,68 PLN

RAZEM

20,74%

348,43 PLN

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu w roku 2014 w stosunku do roku 2013 zaobserwować można jego wzrost o 96,59 PLN.

Data: 2013-11-21 Kategoria: Firma
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse