Czy wiesz, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

koszty pracownika
Data: 2013-11-21 Kategoria: Firma Autor: Andrzej Lazarowicz

Stan na styczeń 2014

Przedsiębiorca może w swojej firmie zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów koszt zatrudnienia takiego pracownika także jest zmienny. W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto jak również składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika jak również z kieszeni przedsiębiorcy, co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Składki pokrywane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,93%

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

* stopa procentowa dla ub. wypadkowa jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Polecamy

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2013

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto wynosi 1 600 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku) wówczas całkowity koszt zatrudnienia wynosi 1931,84 PLN (1600 PLN + 331,84 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 600 x 9,76% = 156,16 PLN

rentowe

6,50%

1 600 x 6,50% = 104,00 PLN

wypadkowe

1,93%

1 600 x 1,93% = 30,88 PLN

FP

2,45%

1 600 x 2,45% = 39,20 PLN

FGŚP

0,1%

1 600 x 0,1% = 1,60 PLN

RAZEM

20,74%

331,84 PLN

Ważne!!!

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2014

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014 wzrośnie, wzrosną również koszty zatrudnienia takiego pracownika. Bowiem tzw. najniższa krajowa w roku 2014 będzie wynosiła 1680 zł brutto. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2028,43 PLN (1680 PLN + 348,43 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 680 x 9,76% = 163,97 PLN

rentowe

6,50%

1 680 x 6,50% = 109,20 PLN

wypadkowe

1,93%

1 680 x 1,93% = 32,42 PLN

FP

2,45%

1 680 x 2,45% = 41,16 PLN

FGŚP

0,1%

1 680 x 0,1% = 1,68 PLN

RAZEM

20,74%

348,43 PLN

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu w roku 2014 w stosunku do roku 2013 zaobserwować można jego wzrost o 96,59 PLN.

Pełny koszt zawarcia umowy zlecenia

W przypadku umów zlecenie sprawa odnośnie całkowitego kosztu zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę.

Profil zatrudnionego

Koszt pracodawcy

Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia

Tak jak w przypadku umowy o pracę- wynagrodzenie brutto + składki ZUS (ub. społeczne, FP, FGŚP)

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

wynagrodzenie brutto

Student do ukończenia 26 roku życia

wynagrodzenie brutto

Jaki jest koszt przy umowie o dzieło?

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując w tym wypadku kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Data: 2013-11-21 Kategoria: Firma
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo