Czy wiesz, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

całkowity koszt zatrudnienia pracownika
Data: 2014-12-10 Kategoria: Prowadzenie biznesu
Autor: Andrzej Lazarowicz

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

  • umowę o pracę,

  • umowę zlecenie, oraz

  • umowę o dzieło.

Całkowity koszt zatrudnienia przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto jak również składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy - co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Składki pokrywane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,93%

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

* stopa procentowa dla ub. wypadkowa jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2014

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto wynosi 1 680 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku) wówczas całkowity koszt zatrudnienia wynosi 2028,43 PLN (1680 PLN + 348,43 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 680 x 9,76% = 163,97 PLN

rentowe

6,50%

1 680 x 6,50% = 109,20 PLN

wypadkowe

1,93%

1 680 x 1,93% = 32,42 PLN

FP

2,45%

1 680 x 2,45% = 41,16 PLN

FGŚP

0,1%

1 680 x 0,1% = 1,68 PLN

RAZEM

20,74%

348,43 PLN

Ważne!!!

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2015

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wzrośnie, wzrosną również koszty zatrudnienia takiego pracownika. Bowiem tzw. najniższa krajowa w roku 2015 będzie wynosiła 1750 zł brutto. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2112,96 PLN (1750 PLN + 362,96 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 750 x 9,76% = 170,80 PLN

rentowe

6,50%

1 750 x 6,50% = 113,75 PLN

wypadkowe

1,93%

1 750 x 1,93% = 33,78 PLN

FP

2,45%

1 750 x 2,45% = 42,88 PLN

FGŚP

0,1%

1 750 x 0,1% = 1,75 PLN

RAZEM

20,74%

362,96PLN

Data: 2014-12-10 Kategoria: Prowadzenie biznesu