Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Czy wiesz, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

koszt zatrudnienia pracownika
Data: 2015-06-12 Kategoria: Prowadzenie biznesu Tag artykułu: koszt zatrudnienia pracownika Autor: Andrzej Lazarowicz

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

  • umowę o pracę,

  • umowę zlecenie, oraz

  • umowę o dzieło.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto jak również składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy - co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Składki pokrywane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,93%

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

* stopa procentowa dla ub. wypadkowa jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2014

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto wynosi 1 680 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku) wówczas całkowity koszt zatrudnienia wynosi 2028,43 PLN (1680 PLN + 348,43 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 680 x 9,76% = 163,97 PLN

rentowe

6,50%

1 680 x 6,50% = 109,20 PLN

wypadkowe

1,93%

1 680 x 1,93% = 32,42 PLN

FP

2,45%

1 680 x 2,45% = 41,16 PLN

FGŚP

0,1%

1 680 x 0,1% = 1,68 PLN

RAZEM

20,74%

348,43 PLN

Ważne!!!

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika 2015

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wzrośnie, wzrosną również koszty zatrudnienia takiego pracownika. Bowiem tzw. najniższa krajowa w roku 2015 będzie wynosiła 1750 zł brutto. W takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2112,96 PLN (1750 PLN + 362,96 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 750 x 9,76% = 170,80 PLN

rentowe

6,50%

1 750 x 6,50% = 113,75 PLN

wypadkowe

1,93%

1 750 x 1,93% = 33,78 PLN

FP

2,45%

1 750 x 2,45% = 42,88 PLN

FGŚP

0,1%

1 750 x 0,1% = 1,75 PLN

RAZEM

20,74%

362,96PLN

 

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu, można zaobserwować jego wzrost o 84,53 PLN w roku 2015 w stosunku do roku 2014.

Pełny koszt zawarcia umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia sprawa odnośnie całkowitego kosztu zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę.

Profil zatrudnionego

Koszt pracodawcy

Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia

Tak jak w przypadku umowy o pracę- wynagrodzenie brutto + składki ZUS (ub. społeczne, FP, FGŚP)

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

wynagrodzenie brutto

Student do ukończenia 26 roku życia

wynagrodzenie brutto

Jaki jest koszt przy umowie o dzieło?

Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując - w tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Chcesz wiedzieć, ile wyniesie Cię całkowity koszt zatrudnienia pracownika o wynagrodzeniu innym niż minimalne? Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń.

Data: 2015-06-12 Kategoria: Prowadzenie biznesu