Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Dane na fakturze korygującej 2014

faktura korygująca 2014
Data: 2013-11-13 Kategoria: Prowadzenie biznesu Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu ustawy o VAT, faktura korygująca powinna zawierać:

  • określenie “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”,
  • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
  • dane zawarte na fakturze pierwotnej, której dotyczy korekta określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towaru lub usługi oraz ich adresy, w określonych przypadkach NIP sprzedawcy oraz nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
  • przyczynę korekty,
  • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
  • w pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji,
  • wskazanie okresu, do którego odnosi się korekta (gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie).

Jak widać, od 2014 roku zasady wystawiania faktur korygujących ulegną małym, ale znaczącym zmianom. Przede wszystkim na dokumencie tym będzie musiała pojawić się przyczyna korekty (np. zwrot towaru, udzielenie upustu itp.). Doprecyzowana została również kwestia wskazania zmiany, jeżeli dotyczy ona podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego.

Data: 2013-11-13 Kategoria: Prowadzenie biznesu