Rachunek czy faktura, czyli jak dokumentować sprzedaż od 2014 roku

Data: 2013-10-24 Kategoria: Prowadzenie biznesu
Autor: Andrzej Lazarowicz

Odmiennie jest w przypadku podatników zwolnionych podmiotowo, którzy niezarejestrowali się w ogóle na potrzeby podatku VAT. Otóż mogą dokumentować dokonywaną sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych jedynie poprzez wystawianie rachunków. Prawo do wystawiana faktur będzie przysługiwać im dopiero po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym poinformują o korzystaniu ze zwolnienia z podatku VAT.

Jak będzie w 2014 roku?

Nadchodzące zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują także kwestię grupy podatników posiadających prawo do wystawiania faktur. Otóż od 1 stycznia 2014 roku przewiduje się możliwość dokumentowania sprzedaży przy użyciu faktur nie tylko dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni lub zwolnieni podatnicy VAT, ale także dla podmiotów zwolnionych, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia VAT-R.

Zatem osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług, od początku roku 2014 nie będzie zobowiązana do rejestracji jako podatnik zwolniony, aby uzyskać prawo do wystawiania faktur.

Data: 2013-10-24 Kategoria: Prowadzenie biznesu
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych