Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacje krajowe i zagraniczne
Data: 2013-03-14 Kategoria: Prowadzenie biznesu

Podróże służbowe na stałe są już wpisane w życie zawodowe. Każdy z nas przynajmniej raz był na takowej. Jednak mimo powszechności tego zjawiska zarówno pracownicy jak i pracodawcy wciąż popełniają te same błędy lub w najlepszym wypadku dręczeni są szeregiem wątpliwości.

Pracownicy zazwyczaj zastanawiają się, jakie wydatki mogą wliczyć w koszty delegacji. Podróż służbowa kojarzy się często z pełnym przepychu wyjazdem, dlatego nierzadko pracownicy nie liczą się absolutnie z kosztami, mając nadzieję, że wszystkie poniesione wydatki pokryje pracodawca. Tymczasem czeka ich gorzkie rozczarowanie, bo albo okazuje się, że zapomnieli należycie udokumentować te wydatki, albo zwyczajnie przekroczyli obowiązujące limity przepisów podatkowych oraz norm, którymi posiłkuje się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei pracodawcy mylą czasem pojęcia. Oddelegowanie traktują jak podróż służbową, chociaż oddelegowanie ma zupełnie inne skutki prawne. Dzieje się tak wówczas, gdy pracodawca oddelegowuje pracownika na określony czas do miejscowości innej niż wskazana w umowie o pracę, co wiąże się ze zmianą wskazanego w umowie miejsca wykonywania pracy. Zmiana taka następuje poprzez zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i wynagrodzenia. Warto zauważyć, że także wynikające z organizacji pracy stałe wykonywanie zadań w różnych miejscach i terminach przez samego przedsiębiorcę lub jego pracownika NIE JEST podróżą służbową. A co za tym idzie – podczas oddelegowania czy zmian miejsca pracy nie obowiązują te same przywileje, które dostępne są dla pracowników udających się w podróż służbową.

Czym właściwie jest podróż służbowa?

Skoro już wiemy, czym podróż służbowa NIE JEST, to przejdźmy teraz do omówienia, czym JEST. Generalnie podróż służbowa, to taka podróż, którą pracownik odbywa poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy lub stałe miejsce pracy pracownika, na polecenie pracodawcy, w ramach wykonywanej pracy.

W zasadzie w polskim prawie podatkowym nie funkcjonuje ukonstytuowana definicja podróży służbowej. Wyżej przedstawiony termin obowiązywał do 31 grudnia 2001 roku i zawarty był w nieistniejącym już rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie ustalania zasad oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W związku z brakiem definicji podróży służbowej powstaje pewien chaos orientacyjny, ponieważ ani pracodawcy, ani pracownicy do końca nie wiedzą, co do takiej podróży służbowej można zaliczyć.

UWAGA: podstawą formalną podróży służbowej jest POLECENIE wyjazdu (w praktyce stosuje się polecenie wydane na piśmie, nie jest ono wymagane, ale żeby uniknąć wszelakich niedomówień, warto sporządzić taki druk), które określa termin, miejsce oraz zadanie tego wyjazdu. Osobą wydającą polecenie jest pracodawca. Jeśli pracownik odmówi wykonania polecenia, czyli nie pojedzie w podróż służbową, zostaną wobec niego wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Nie dotyczy to kobiet w ciąży oraz jednego z rodziców opiekujących się dzieckiem do 4 roku życia.

Dlatego też podróżą służbową NIE JEST wykonywanie zadań w różnych, swobodnie dobranych przez samego pracownika miejscowościach, gdy te swoim zakresem obejmują stałe miejsce wykonywania pracy danego pracownika. W związku z tym stałe miejsce wykonywania pracy może obejmować całe województwo – a nawet cały kraj – i gdy pracownik wykonuje swoją pracę na terenie miast tego województwa, wówczas nie jest to podróż służbowa. Czasem dzieje się tak, że wyjazdy są po prostu traktowane jako rzeczywiste wykonywanie pracy przez danego pracownika i wówczas nie są podróżą służbową (np. naturalne jest wykonywanie usług budowlanych poza siedzibą firmy). Czyli podróżą służbową jest tymczasowy i incydentalny wyjazd poza stałe miejsce wykonywania pracy przez pracownika – określone w umowie oraz poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy.

Analogicznie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – dla nich podróżą służbową jest wyjazd związany z przedmiotem działalności poza miejsce jej prowadzenia.

Data: 2013-03-14 Kategoria: Prowadzenie biznesu