Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Data: 2013-08-12 Kategoria: Finanse
1 2 następne

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o otrzymanie dotacji z urzędu pracy, które obecnie stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca otrzymuje ją raczej szybko – zwykle w przeciągu półtorej miesiąca – oraz z góry, bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków, o nich piszemy poniżej.

Warunki otrzymania dotacji

  • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, czyli należy zarejestrować się w PUP jako taka osoba.
  • Odczekanie trzech miesięcy od momentu rejestracji. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają do miesiąca termin oczekiwania).
  • Bezrobotny starający się o dotację nie może być studentem studiów dziennych. Natomiast może studiować zaocznie.
  • Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tym, że niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  • Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  • Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych do dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Polecamy

Wznowienie działalności z datą wsteczną

Procedura otrzymania dotacji

Najczęściej cała procedura trwa trochę ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy między osobą bezrobotną składającą wniosek a danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego umowy). I dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony pieniądze w przeciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotację.

Kwota dotacji

Obecnie kwota dotacji waha się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. wynosi 3 366,11 zł, czyli kwota dotacji waha się między minimum 13 464,44 a maksimum 20 196,66. Niestety w 2011 r. urzędy pracy otrzymały znacznie mniej pieniędzy na ten cel niż w roku poprzednim, w związku z tym samodzielnie ustalają kwotę dotacji, która oscyluje wokół kwoty 15–16 tys. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych urzędów pracy.

Dotacja a wkład własny

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.

1 2 następne
Data: 2013-08-12 Kategoria: Finanse
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo