Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Dotacja z urzędu pracy
Data: 2013-08-12 Kategoria: Finanse

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o otrzymanie dotacji z urzędu pracy, które obecnie stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca otrzymuje ją raczej szybko – zwykle w przeciągu półtorej miesiąca – oraz z góry, bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków, o nich piszemy poniżej.

Warunki otrzymania dotacji

  • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, czyli należy zarejestrować się w PUP jako taka osoba.
  • Odczekanie trzech miesięcy od momentu rejestracji. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają do miesiąca termin oczekiwania).
  • Bezrobotny starający się o dotację nie może być studentem studiów dziennych. Natomiast może studiować zaocznie.
  • Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tym, że niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  • Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  • Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych do dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Polecamy

Wznowienie działalności z datą wsteczną

Procedura otrzymania dotacji

Najczęściej cała procedura trwa trochę ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy między osobą bezrobotną składającą wniosek a danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego umowy). I dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony pieniądze w przeciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotację.

Kwota dotacji

Obecnie kwota dotacji waha się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. wynosi 3 366,11 zł, czyli kwota dotacji waha się między minimum 13 464,44 a maksimum 20 196,66. Niestety w 2011 r. urzędy pracy otrzymały znacznie mniej pieniędzy na ten cel niż w roku poprzednim, w związku z tym samodzielnie ustalają kwotę dotacji, która oscyluje wokół kwoty 15–16 tys. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych urzędów pracy.

Dotacja a wkład własny

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.

Data: 2013-08-12 Kategoria: Finanse
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych