Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Dotacja z urzędu pracy
Data: 2013-08-12 Kategoria: Finanse

Dotacja a biznesplan

Biznesplan to przeważnie element konieczny wniosku o dotację z PUP. Zazwyczaj wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, ale jego stworzenie na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania. Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy dany bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Ponadto biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w systematycznym rozwoju firmy, zwłaszcza na początku przydaje się poukładany plan, który wskazuje krok po kroku, co należy robić.

Dotacja a dokumenty

Wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotację oraz jego orientację w przyszłym profilu firmy, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie. Oczywiście przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim, jeśli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.

Polecamy

Udokumentowanie związku choroby z wypadkiem, jaki nastąpił w drodze do pracy

Dofinansowanie z PUP a inne dotacje

Jednoczesne złożenie wniosku o dotację z urzędu pracy i z innych źródeł jest niestety niemożliwe. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka przed przedsiębiorcą drogi ku innym dotacjom. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten mógł starać się o różne formy wsparcia finansowego, czy to refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (trzeba jednak odczekać 6 miesięcy, by złożyć wniosek), czy dotację o środki unijne. Z tym, że w obu przypadkach projekt musi klasyfikować się do danego programu operacyjnego. Trzeba także pamiętać, iż takie programy najczęściej wdrażane są w zależności od województwa, więc lokalizacja firmy jest tu niezwykle ważna.

Dotacja a prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości

Jak już wspomnieliśmy – prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości w niczym nie przeszkadza, by przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP, jednak była działalność gospodarcza musiała zostać zamknięta przed 12 miesiącami. Prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie dyskredytuje danego bezrobotnego w oczach urzędników, wręcz przeciwnie dobrze udokumentowane doświadczenie może zwiększyć jego szansę na dotację.

2011 r. przyniósł pewien kryzys w kwestii dotacji z urzędów pracy, gdyż ze środków Funduszu Pracy łatana jest dziura budżetowa. W stosunku do 2010 r. trudniej je uzyskać, ponieważ środki finansowe są znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Dla porównania – w 2010 r. przeznaczono 7 mld zł na dofinansowania, natomiast w 2011 r. tylko 3,2 mld zł. W związku z tym, chcąc otrzymać dotację z PUP, należy sumiennie i profesjonalnie podejść do sprawy – dobrze skonstruować biznesplan, zdobyć wkład własny, udokumentować swoją wiedzę itp. A jak wiadomo, konkurencja nie śpi i jest jej całkiem sporo. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż dofinansowanie znacznie łatwiej uzyskać w mniejszych miejscowościach, gdzie rozmiar konkurencji jest ograniczony. Zatem rzetelne przygotowanie wniosku i przemyślane jego ulokowanie zwiększają szansę przyszłego przedsiębiorcy.

Zobacz jakie błędy najczęściej są popełniane na wnioskach o dotacje i jak ich uniknąć

Data: 2013-08-12 Kategoria: Finanse
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych