Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencjonowanie przychodów bezrachunkowych

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość

Bardzo istotną kwestią w sprawie zwolnienia jest fakt, że dotyczy ono tylko i wyłącznie tych podatników, którzy niezależnie od niego prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie których można ustalić także dane, w tym adres, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów. W związku z tym płatnik dokonujący sprzedaży internetowej jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania dowodów opłat pocztowych i bankowych (wyciąg bankowy).

W kwestii sprzedaży elektronicznej istotny jest także moment powstania obowiązku podatkowego. Klasycznie pojawia się w momencie wydania towaru, lub gdy wystawiana jest faktura, w chwili wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od daty wydania towaru. W handlu internetowym moment powstania obowiązku podatkowego występuje natomiast w momencie otrzymania zapłaty, niezależnie od faktu, czy zapłata nastąpiła za pośrednictwem przelewu bankowego, Poczty Polskiej czy też została przekazana kurierowi “za pobraniem”. Co ważne, za dzień otrzymania zapłaty - i co za tym idzie, dzień powstania obowiązku podatkowego uważa się ten, w którym środki trafiły do rąk sprzedawcy, a nie pracownika urzędu pocztowego lub kuriera.

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość