Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem - obowiązek podatkowy VAT 2014

Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem
Data: 2014-02-17 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Zagraniczni kontrahenci nie zawsze przywiązują wagę do faktur. Zdarza się, że dokonując zakupu towaru od dostawcy unijnego polski podatnik czeka miesiącami na fakturę dokumentującą transakcję. Jak rozliczyć się z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy nie posiadamy dokumentu zakupu?

Definicja WNT

Zgodnie z ustawą o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Dodatkowo, aby zakup towarów od kontrahenta z zagranicy mógł być transakcją kwalifikowaną jako WNT powinien nastąpić na rzecz czynnego podatnika VAT-UE, czyli zarejestrowanego dla celów czynności wewnątrzwspólnotowych.

Obowiązek podatkowy przy WNT

W kwestii ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która weszła w życie od stycznia 2014 roku nic nie zmieniła. Wciąż w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jak więc wykazać transakcję jeżeli do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy nabywca nie posiada faktury?

Brak faktury a rozliczenie WNT

 Brak otrzymania faktury przez nabywcę towarów w ramach transakcji WNT nie oznacza, iż powinien on czekać na dokument. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów to nabywca jest podatnikiem. W związku z tym na nim ciąży obowiązek wykazania podatku należnego od transakcji. Zgodnie z ustawą o VAT nawet jeżeli podatnik

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

nabywający towar nie otrzyma faktury, to 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru, ma obowiązek opodatkować transakcję i wykazać ją w deklaracji VAT za ten miesiąc. Ponieważ podatnik nie posiada dokumentu zakupu dla celów wykazania wartości transakcji powinien wziąć pod uwagę np. złożone zamówienie, ofertę dostawcy lub korespondencję z dostawcą.

Faktura otrzymana z opóźnieniem

W praktyce może się jednak zdarzyć, że faktura dokumentująca zakup towaru od unijnego sprzedawcy zostanie dostarczona nabywcy z opóźnieniem. Wówczas w praktyce mogą wystąpić 3 sytuacje:

1) faktura z datą wystawienia w miesiącu dokonania dostawy - wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, co oznacza że jeżeli podatnik rozliczył już WNT, przyjmując że obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca po otrzymaniu towaru, zobowiązany będzie skorygować deklarację VAT, jako że w rzeczywistości obowiązek podatkowy powstał miesiąc wcześniej;

2) faktura z datą wystawienia w miesiącu następnym po dostawie między 1 a 14 dniem tego miesiąca - wówczas obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu następującym po dostawie, co oznacza że jeżeli podatnik wykazał nabycie na dzień 15 dnia miesiąca po dostawie nie musi co do zasady korygować deklaracji. Może być jednak do tego zmuszony za sprawą kursów walut zastosowanych przy przeliczeniu wartości transakcji (prawidłowym kursem jest bowiem średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego);

3) faktura z datą wystawienia po 15 dniu miesiąca następującego po dostawie - wówczas ma miejsce taka sama sytuacja, jak przy braku faktury, czyli obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów a nie w dacie wystawienia otrzymanej faktury. Nie ma potrzeby korygowania deklaracji jako że obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po dostawie. Nie zmieni się również kurs przeliczeniowy w takiej sytuacji.  

Dokonując transakcji WNT związanych z nabyciem towarów od unijnych kontrahentów ,podatnik musi mieć na uwadze, że to na nim ciąży obowiązek opodatkowania zakupu. Nie ma tu znaczenia, że nie otrzymał od sprzedawcy faktury. Jeżeli dostawa została dokonana obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru.

Data: 2014-02-17 Kategoria: Prawo podatkowe