Faktura ze stawką "zw" a faktura ze stawką 0%

Data: 2013-08-30 Kategoria: Podatki Autor: Ewa Szpytko

Powszechnie wiadomo, że większość czynności wykonywanych w zakresie działalności gospodarczej jest opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, niektóre są z niego zwolnione. Generalnie, według ustawy o VAT, podstawowa stawka opodatkowania towarów i usług w roku 2013 wynosi 23%, jednak ustawodawca przewiduje także niższe stawki podatkowe wynoszące: 8%, 5%, 0% oraz zwolnienie z VAT. Chociaż dwie ostatnie wymienione wielkości podatku w efekcie dają ten sam skutek - czyli brak kwoty podatku, to jednak warto wiedzieć, że stawka 0% oznacza zupełnie co innego, niż zwolnienie z VAT.

Faktura ze stawką 0% VAT

Tylko w ściśle określonych przez ustawę przypadkach przedsiębiorca może wystawić fakturę zawierającą stawkę VAT 0%, przy czym musi być zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako płatnik tego podatku. Sprzedaż obejmowana tą stawką musi znaleźć się w deklaracji VAT, chociaż nie wylicza się od niej podatku należnego. Dzieje się tak, ponieważ sprzedaż objęta stawką 0% to nadal sprzedaż opodatkowana. Daje to przedsiębiorcom takie samo prawo do odliczania VAT-u od zakupów, jak w przypadku stosowania pozostałych stawek, np. 23%. Zatem posiada możliwość ubiegania się o zwrot podatku od zakupów dotyczących sprzedaży objętej stawką 0%.

Polecamy

Limit zwolnienia VAT - 2013

Przed zmianą w 2011 r. stawką wynoszącą 0% opodatkowane były takie produkty i usługi, jak: książki, wydawnictwa oraz czasopisma specjalistyczne. W myśl art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 41 ust. 5 i 6 oraz art. 42 tej ustawy. Szczególne przypadki zastosowania omawianej stawki przy sprzedaży towarów i usług są wykazane w art. 83 ww. ustawy, gdzie wśród nich można wymienić m.in.:

  • dostawy - różnego rodzaju statków armatorom morskim, części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich, towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków, towarów do wolnych obszarów celnych, itp,
  • usługi - w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na obszarze portów morskich, usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej, usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, itp,
  • import - środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego, itp.

Z uwagi na wewnątrzwspólnotową dostawę, dotyczącą towarów i usług, w której kontrahent posiada siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej - wymagane jest, aby posiadał aktualny numer VAT- UE, służący tego typu transakcjom.

Stawka podatku “zw”, czyli zwolnienie z VAT

Kwestię zwolnienia z opodatkowania VAT regulują odmienne przepisy ww. ustawy. Zgodnie z panującą zasadą, na fakturze dokumentującej ten rodzaj sprzedaży, winien znaleźć się skrót ”zw”, co oznacza “zwolniony z opodatkowania”. Według art. 43 ust. 1 pkt 2- 41, wraz z warunkami i zastrzeżeniami określonymi w ust. 2- 20 tego artykułu, czynnościami zwolnionymi z podatku od towarów i usług są m.in.:

  • dostawę - towarów używanych, własnych produktów rolnych, ludzkich organów oraz krwi i osocza, złota NBP itp.,
  • usługi - świadczone przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, transportu sanitarnego, usługi pomocy społecznej, związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, edukacyjne, finansowe, itp.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy dokonujący tylko sprzedaży zwolnionej z opodatkowania, nie muszą się rejestrować jako podatnicy VAT. Wtedy zamiast faktur, mogą dokumentować sprzedaż wystawiając rachunki, gdzie nie widnieje żadna informacja o stawkach VAT. Jeśli jednak, zdecydują się na bycie czynnym lub biernym płatnikiem omawianego podatku, na fakturach powinni zamieszczać odpowiedni skrót - “zw”.

Polecamy

Stawki podatku VAT w 2014 roku

Data: 2013-08-30 Kategoria: Podatki
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse