Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Faktury, z których nie można odliczyć podatku VAT

Data: 2013-07-03 Kategoria: Prawo podatkowe

Faktury wystawione przez nabywcę

Podatnik nie może odliczyć podatku VAT od faktury lub faktury korygującej, którą wystawił samodzielnie, a która nie została zaakceptowana przez sprzedawcę (art. 88 ust. 3a pkt 5).

Wszelkie regulacje dotyczące wystawiania faktur przez nabywców znajdują się w § 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Nieprawdziwe zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdu

Tą kwestię reguluje art. 88 ust. 3a pkt 6 ustawy o VAT, który mówi o tym, że jeżeli zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów, niezbędne w określonych prawem podatkowym sytuacjach, jest niezgodne ze stanem faktycznym wówczas nabywca nie może odliczyć podatku VAT z faktury dokumentującej taki wydatek.

Ten przepis odnosi się głównie do samochodów ciężarowych, od których zakupu jak również od paliwa można odliczyć podatek VAT pod warunkiem że spełnia on wymogi określone w ustawie. Gdy zaświadczenie ze stacji kontroli będzie sfałszowane, nieprawdziwe, wówczas organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia VAT.

Wyżej opisane regulacje odnoszą się również do duplikatów faktur (art. 88 ust. 3b ustawy o VAT).

Data: 2013-07-03 Kategoria: Prawo podatkowe