Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Inwestycje w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym
Data: 2013-07-04 Kategoria: Księgowość

Sprzedaż i likwidacja inwestycji w obcych środkach trwałych

Przy sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym jej niezamortyzowana część stanowi koszty uzyskania przychodu. Natomiast przychód z jej sprzedaży jest przychodem podatkowym.

Jeżeli chodzi o likwidację inwestycji w obcych środkach trwałych sytuacja jest dość trudna. Gdy umowa najmu dzierżawy lub inna o podobnym charakterze została rozwiązana wcześniej niż przewidywano podatnik przekaże właścicielowi środek trwały wraz z poniesionymi przez siebie nakładami. Czyli nie odchodzi do fizycznej likwidacji tych nakładów, a jedynie do zaprzestania ich używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z licznych interpretacji organów podatkowych.

Polecamy

Czy można jednorazowo zamortyzować inwestycję w obcym środku trwałym?

Do kosztów uzyskania przychodów można natomiast doliczyć niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym gdy doszło do jej fizycznej likwidacji, rozumianej jako utrata ustawowych przymiotów środka trwałego, tj. kompletności i przydatności do użytku na skutek np. zniszczenia, uszkodzenia, demontażu, złomowania, itp.

Rekompensata za inwestycję w obcym środku trwałym

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli najemca ulepszył środek trwały to wynajmujący, z braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Jeżeli podatnik otrzyma od właściciela środka trwałego zwrot kwoty stanowiącej równowartość niezamortyzowanej inwestycji, to otrzymana kwota nie będzie przychodem podatkowym.

Data: 2013-07-04 Kategoria: Księgowość