Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 4) - Koszty uzyskania przychodów - cz. II

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość

Na podstawie jakich dokumentów nabywca dokonuje korekt?

Najczęściej na podstawie faktur korygujących wystawionych przez sprzedawcę. Faktury korygujące wystawia się w razie:

 • zwrotu kupionych towarów, na które została wystawiona faktura,
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku od towarów i usług,
 • udzielenia rabatów, zwrócenia nabywcy kwot nienależnych lub zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Wówczas następuje korekta w kosztach. W przypadku np. udzielenia rabatu wprowadzony już do księgi koszt należy poprawić. Poprawy dokonuje się dokonując kolejnego wpisu ze znakiem “-”.

UWAGA: Błędów potwierdzonych fakturą korygującą nie zmienia się skreślając zapis, ale dokonując kolejnego wpisu w księdze z datą wystawienia korekty. W przypadku zmniejszenia kwoty pierwotnej należy wprowadzić wartość ze znakiem “minus” w przypadku zwiększenia ze znakiem “plus”.

Na otrzymanej fakturze mogą się zdarzyć błędy formalne w danych sprzedawcy lub nabywcy. Mogą być one poprawione fakturą korygującą (zawsze wystawia sprzedawca) lub notą korygującą (zawsze wystawia nabywca). Z tym, że w przypadku noty korygującej nabywca ma mniejszy zakres do wprowadzania zmian w fakturze.

Leasing - księgowanie opłat leasingowych przy różnych rodzajach leasingu

Przedsiębiorcy często korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się leasingi, które pozwalają używać w działalności rzeczy, na których zakup nie zawsze byłoby stać firmę. Obce źródła finansowania mogą stanowić dla firmy koszt uzyskania przychodu. Warto więc poznać zasady rozliczania leasingu w kosztach firmy.

Na rynku dostępne są dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i finansowy. Ich różna specyfika wymaga różnego sposobu ujęcia w kosztach, dlatego też przedsiębiorca przy podpisywaniu umowy leasingowej powinien zwrócić uwagę na jej charakter:

 • Leasing operacyjny - ponieważ rzecz leasingowana pozostaje przez cały okres leasingu własnością firmy leasingującej przedsiębiorca nie może wprowadzić jej do Ewidencji Środków Trwałych firmy i odliczać amortyzacji. Jak więc ująć leasing w kosztach? Kosztem w leasingu operacyjnym będą:
  • raty leasingowe (najczęściej wraz z naliczonymi już odsetkami),
  • czynsz inicjalny lub opłata wstępna wliczona w I ratę,
  • wydatki związane z eksploatacją - dotyczą np. paliwa do samochodu, kosztów napraw,
  • ubezpieczenie.
 • Leasing finansowy - tutaj środek trwały, zwykle od początku trwania umowy leasingowej jest już własnością przedsiębiorcy. Różnica więc polega na tym, co tworzy podstawę naliczania kosztu. W odróżnieniu do leasingu operacyjnego do KPiR nie będą trafiały poszczególne raty leasingu, ale kosztami uzyskania przychodu będą:
  • odpisy amortyzacyjne (gdyż leasingowana rzecz będzie środkiem trwałym firmy),
  • część odsetkowa raty leasingowej,
  • wydatki związane z eksploatacją,
  • ubezpieczenie.
UWAGA: W przypadku leasingowanych samochodów osobowych zasady dotyczące odliczenia VAT są takie same jak przy nabywaniu auta - 60% nie więcej niż 6000 zł. Pozostała część nieodliczonego VAT, w zależności od rodzaju leasingu, zwiększa wartość początkową środka trwałego lub trafia bezpośrednio w koszty.

 

Polecamy

Eksport usług

Podstawą dokumentacji leasingu jest umowa oraz faktura VAT. Przy leasingu operacyjnym przedsiębiorca dokonuje księgowania poszczególnych rat leasingu na podstawie wystawianych mu comiesięcznych faktur przez firmę leasingową.

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi częściami cyklu:

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 1) - Zakładanie księgi podatkowej

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 2) - Rodzaje operacji księgowych w PKPiR

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 3) - Koszty uzyskania przychodów - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 5) - Wszystko o przychodach - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 6) - Wszystko o przychodach - cz. II

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 8) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. II

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz - 9) - Dotacje, refundacje oraz ustalenie wyniku finansowego w PKPiR

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych