Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak rozliczać straty z lat ubiegłych?

Data: 2013-07-04 Kategoria: Prawo podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy na koniec danego roku wykazali stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo takie zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile czasu na rozliczenie straty?

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

Polecamy

Jakie są terminy składania poszczególnych deklaracji podatkowych? Sprawdź!

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w roku 2011 poniosła stratę z tej działalności, ma prawo do jej odliczenia aż do roku 2016. Po upływie tego czasu rozliczenie nie będzie możliwe.

Jak rozliczyć stratę?

Jak zostało zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

Przykład

Firma Jana Kowalskiego poniosła w roku 2010 stratę w wysokości 7500 zł. Czas na jej rozliczenie ma do 2015 roku. W kolejnych latach firma wykazuje następujące wyniki:

2011 – dochód 10 000 zł

2012 – strata 1 500 zł

2013 – dochód 8 000 zł

2014 – dochód 12 000 zł

2015 – dochód 17 000 zł

Biorąc pod uwagę ww. ograniczenie, odliczenie straty Pana Jana będzie wyglądać następująco:

2011 – 3 750 zł (50% kwoty 7 500 zł)

2012 – 0 (w danym roku jednostka ponownie wykazuje stratę)

2013 – 4500 (50% kwoty 7 500 zł + 50% kwoty 1 500 zł)

2014 – 750 zł (50% kwoty 1 500 zł) – obydwie starty rozliczone w całości

2015 – 0

Polecamy

Czym dokładnie są FP i FGŚP?

Kwotę straty można ująć w rozliczeniu bieżących zaliczek na podatek dochodowy, nie trzeba więc czekać do czasu sporządzenia zeznania rocznego.

Strata z lat ubiegłych a inne źródła

Jedną z najważniejszych zasad odliczania straty jest fakt, iż może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli więc przedsiębiorca uzyskuje przychody również z innych źródeł, np. z etatu – nie może ich uwzględnić w rozliczeniu.

Data: 2013-07-04 Kategoria: Prawo podatkowe