Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak założyć własną firmę?

jak założyć własną firmę
Data: 2013-12-12 Kategoria: Prowadzenie biznesu Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

O pracy na własny rachunek marzy wielu młodych ludzi, startujących na rynku pracy. Przed podjęciem takiej decyzji powstrzymuje ich jednak często brak wiedzy i doświadczenia, a także obawa przed formalnościami. W praktyce jednak zakładanie własnej firmy nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Jaka firma na początek?

W Polsce możliwych do wyboru form działalności jest całkiem sporo. Zaczynając od najprostszej – można zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, poprzez spółki osobowe, na spółkach kapitałowych kończąc.

W praktyce przedsiębiorcy rozpoczynający dopiero przygodę z własnym biznesem decydują się na którąś z pierwszych dwóch form – jednoosobową działalność albo spółkę cywilną. Zasady ich funkcjonowania zostały ujęte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w Kodeksie cywilnym. Nie bez powodu stanowią dobrą propozycję dla nowicjuszy – formalności, zarówno przy zakładaniu, jak i w dalszym funkcjonowaniu, są stosunkowo proste, a koszty – niewielkie. Tym, co je od siebie odróżnia są właściciele – jednoosobowa działalność posiada jednego, spółka cywilna zarządzana jest przez co najmniej dwóch wspólników.

Pozostałe formy działalności – spółki osobowe, czyli jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, oraz spółki kapitałowe – akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, są już bardziej skomplikowane. Uregulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych, wymagają nieco więcej zachodu podczas ich zakładania, prowadzenia najczęściej znacznie bardziej skomplikowanej księgowości, a także – choć nie wszystkie - sporego kapitału na start. Dlatego też nie zostaną one w tym miejscu szczegółowo omówione.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak wskazuje nazwa tej formy, jednoosobowa działalność gospodarcza to firma prowadzona przez jednego właściciela. Właściwie poza koniecznością bycia pełnoletnim, zakładający takie przedsiębiorstwo nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków. Czasem nie jest nawet wymagane polskie obywatelstwo – wystarczy być obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polecamy

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. I

Jednoosobowa działalność jest naprawdę dobrym pomysłem na rozwój w biznesie – w praktyce wszystko zależy tu od jej właściciela. Chodzi tu zarówno o ofertę firmy i kierunek jej rozwoju, jak i czas pracy, urlopy czy dni wolne. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że wszystko to działa także w drugą stronę – tzn. cała odpowiedzialność spoczywa na właścicielu, co wraz z rozwojem firmy może oznaczać, że zaczyna brakować czasu na dni wolne czy urlopy. Odpowiedzialność dotyczy także zobowiązań finansowych – jednoosobowa działalność gospodarcza nie posiada bowiem osobowości prawnej, zatem przedsiębiorca odpowiada zań całym swoim majątkiem. Nie jest tu możliwe rozgraniczenie zasobów prywatnych od firmowych.

Do zalet jednoosobowej działalności gospodarczej należy natomiast możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Taki przywilej dotyczy przedsiębiorców do momentu, gdy obroty z działalności nie przekroczą w danym roku podatkowym 1 200 000 euro. Dla podatnika, który nie miał dotychczas do czynienia z rachunkowością, będzie to z pewnością duży plus, gdyż zamiast pełnych ksiąg rachunkowych wymagane są tu wyłącznie określone ewidencje. W zależności od tego, jaka forma opodatkowania podatkiem dochodowym zostanie wybrana, będzie to podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów. Mogą one być prowadzone w formie druków papierowych bądź też przy pomocy oprogramowania komputerowego – obecnie można wybierać z szerokiego asortymentu zgodnego z wymogami przepisów podatkowych.

Ponadto, nowy przedsiębiorca decydujący się na jednoosobową działalność gospodarczą, może skorzystać z ulg z tytułu składek ZUS – może przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy opłacać składki ZUS w niższej wysokości albo skorzystać z pomocy państwowej - de minimis.

Spółka cywilna

Jak już wspomniano, spółka cywilna w praktyce różni się od jednoosobowej działalności gospodarczej tylko (a może przede wszystkim) tym, że ma więcej właścicieli. Także w tym przypadku jedynym wymogiem jest ich pełnoletność. W umowie spółki zobowiązują się oni dążyć do wspólnego celu, gospodarczego.

Data: 2013-12-12 Kategoria: Prowadzenie biznesu