Koszty założenia działalności

Data: 2013-10-06 Kategoria: Księgowość
Autor: Andrzej Lazarowicz

stan prawny na styczeń 2014 roku

Rozpoczynając działalność gospodarczą podatnik oprócz dopełnienia wymogów formalnych, musi liczyć się z poniesieniem pewnych kosztów początkowych. Mimo iż samo założenie firmy jest całkowicie darmowe, to inne koszty z tym związane mogą być stosunkowo wysokie.

Opłaty rejestracyjne są kosztem

Pierwszą czynnością w procesie zakładania firmy jest jej właściwa rejestracja. W latach wcześniejszych (przed 1 lipca 2011 r.) firmę rejestrowało się składając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Oddzielnie trzeba było złożyć wniosek o nadanie numeru REGON w wojewódzkim oddziale urzędu statystycznego oraz formularz NIP-1. Należało także wybrać formę opodatkowania oraz zgłosić firmę do ZUS. Wszystkie te czynności były całkowicie bezpłatne.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1. W ten sposób został zastąpiony stary wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została utworzona w celu uproszczenia procedury zakładania działalności gospodarczej a także założenia pierwszego, centralnego rejestru przedsiębiorców, którego wcześniej bardzo brakowało.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i jest całkowicie darmowy. Jedyny wymóg podczas składania wniosku to podpis. Może być on:

  • elektroniczny (do zakupienia w jednej z pięciu firm zajmujących się tym),

  • przy pomocy tzw. „profilu zaufanego”- profil taki można założyć na stronie www.epuap.gov.pl – wymaga to jednorazowej wizyty w  urzędzie, w celu potwierdzenia, usługa jest bezpłatna,

  • własnoręczny i osobiście złożony w urzędzie gminy.

Jest także możliwość podpisania ręcznie i wysłania listem poleconym- ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Oprócz wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej, zarówno przed 1 lipca 2011, jak i teraz, w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się być podatnikiem VAT, zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do wniosku deklarację VAT-R. Na deklaracji tej przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. Na tej samej deklaracji podatnicy mogą dokonać rejestracji dotyczącej wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Opłata skarbowa z tego tytułu wynosi 170 zł.

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Koszty rozpoczęcia

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się jednak nie tylko z dopełnieniem wymogów formalnych zapisanych w przepisach prawa. Ważną kwestią podczas zakładania firmy jest także wysokość kosztów początkowych, które musi ponieść przyszły przedsiębiorca.

Największe koszty dotyczą wyboru spółki jako działalności gospodarczej. W przypadku zakładania spółki, od umowy oraz aktu założycielskiego należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.  W przypadku, gdy umowa spółki zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, podatek zostanie pobrany przez samego notariusza. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Podatek od umowy spółki wynosi 0,5%.

Data: 2013-10-06 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych