Leasing samochodu osobowego

leasing samochodu osobowego
Data: 2013-10-16 Kategoria: Finanse Autor: Beata Kostrzycka

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania kosztów związanych z zakupem samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego (bieżącego) lub też leasingu kapitałowego (finansowego).

Leasing finansowy samochodu osobowego

  1. do kosztów zalicza się część odsetkową rat leasingowych;
  2. amortyzuje korzystający (przy autach osobowych o wartości nie wyższej niż równowartość 20 tys. euro);
  3. koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu;
  4. pojazd firmowy.

Leasing operacyjny samochodu osobowego

  1. do kosztów zalicza się opłaty leasingowe, raty itp.;
  2. amortyzuje finansujący;
  3. koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu;
  4. pojazd niefirmowy (bez konieczności prowadzenia EPP).

Polecamy

Komputer w firmie

Podatkowe rozliczenie leasingu

Podatnicy użytkujący auto osobowe mają możliwość odliczyć 60%, jednakże nie więcej niż 6000 zł podatku VAT naliczonego od opłat leasingowych (rat, czynszu i innych opłat wynikających z zawiązanej umowy). W przypadku leasingu operacyjnego, VAT można potrącić od faktur co miesiąc stworzonych, zaś w przypadku leasingu finansowego od rachunku sporządzonego na całą wartość w dniu oddania towaru. Ograniczenie w potrąceniu VAT w wysokości 60% sumy podatku wskazanej w fakturze (nie więcej niż 6000 zł) nie zastosowuje się do innych kosztów powiązanych z użytkowaniem samochodu, np. koszty na naprawy, remonty (z wyjątkiem zakupu paliwa, które nie podlega potrąceniu VAT).

Data: 2013-10-16 Kategoria: Finanse
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse