Limit obrotów na kasę fiskalną

Data: 2013-06-14 Kategoria: Zdaniem eksperta

Prowadzę działalność, jestem płatnikiem VAT. Z tego, co zrozumiałem w 2013 roku limity odnośnie kas fiskalnych wynoszą 20 tys. zł obrotu. Czy limit ten odnosi się do obrotu w kwocie netto? Jak dokładnie należy go obliczać? Czy kasę należy zainstalować w roku, w którym przekroczyło się limit, czy dopiero w następnym?

Jacek, Szczecin

 

Obrotem, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, jest kwota należna z tytułu sprzedaży (czyli przychód), pomniejszona o kwotę należnego podatku (a więc kwota netto). Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym przekroczy limit 20 000 zł, wówczas w okresie 2 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie, jest zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej.

Polecamy

Limit obrotów na kasę fiskalną

Data: 2013-06-14 Kategoria: Zdaniem eksperta
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych