Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Motocykl w firmie

Data: 2014-08-04 Kategoria: Prowadzenie biznesu Autor: Andrzej Lazarowicz

W obecnej sytuacji, gdzie ceny paliw są coraz wyższe wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup motocykla w firmie, gdyż jest on dużo tańszy w utrzymaniu. Jednak w trakcie lub po jego zakupie nasuwa się mnóstwo pytań dotyczących podatku VAT oraz ewidencji takiego zakupu. Ten artykuł udzieli nam na nie odpowiedzi.

Motocykl w firmie - definicja

Ustawa o VAT nie definiuje czym jest pojazd samochodowy, ani tym bardziej motocykl. W związku z tym należy odnieść się do Prawa o ruchu drogowym, które przedstawia następujące definicje:

  • art. 2 pkt 33 - pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego,
  • art. 2 pkt 45 - motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.

Odliczenie VAT przy zakupie motocykla w firmie w 2013 r.

Z przytoczonych wyżej definicji jednoznacznie wynika, że do motocykla w firmie miały zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 86a ust.1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Co oznacza, że motocykl jest pojazdem samochodowym i od jego zakupu podatnik  w 2013 roku mógł odliczyć 60% podatku VAT, ale nie więcej niż 6.000 zł. Natomiast nieodliczona część podatku zwiększała jego wartość początkową.

Odliczenie VAT przy zakupie motocykla w firmie w 2014 r.

W roku 2014 (od 1 kwietnia) znowelizowana została ustawa o podatku od towarów i usług, zmieniając m.in. zasady odliczania VAT przy zakupie pojazdów firmowych. W przypadku zakupu motocykla do firmy podatnik ma do wyboru dwie opcje odliczenia podatku VAT, w zależności od tego, na jaką formę użytkowania się zdecyduje:

  • motocykl w firmie wyłącznie na cele działalności gospodarczej - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 100% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla; wymaga zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzenia dodatkowej kilometrówki dla celów VAT,
  • motocykl w firmie użytkowany dla celów mieszanych (działalność i inne) - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 50% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla, nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Wydatki związane z użytkowaniem motocykla w firmie w 2013 r.

Od zakupu paliwa do motocykla, który w myśl przepisów jest pojazdem samochodowym, podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, co wynika z art. 88a ustawy.

W kosztach firmy oprócz paliwa można ująć inne wydatki z nim związane na polisę ubezpieczeniową, części, naprawy, przeglądy i inne. Od tych wydatków, które podlegają opodatkowaniu VAT podatnik zgodnie z obowiązującymi w 2013 roku przepisami miał prawo do jego odliczenia w pełnej wysokości. Te zasady jednak zmieniły się z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Wydatki związane z użytkowaniem motocykla w firmie w 2014 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatek VAT od nabycia paliwa do motocykla w firmie - w pełnej kwocie - przedsiębiorca ma prawo odliczyć, jeśli zastosował wskazaną wcześniej pierwszą formę rozliczania pojazdu w firmie. Zatem, odliczenie przysługuje tylko wtedy, kiedy pojazd jest zgłoszony i wykorzystywany jako wyłącznie firmowy, przy wykorzystaniu kilometrówki dla celów VAT. W przypadku motocykla w firmie, wykorzystywanego bez prowadzenia dodatkowych formalności, obecnie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa (opcja taka pojawi się najprawdopodobniej od 1 lipca 2015 r.)

Natomiast innych wydatkach związanych z motocyklem w firmie, np. części, naprawy, przeglądy i inne, podatnik może odliczyć 100% podatku VAT, jeśli motocykl wykorzystuje tylko dla celów działalności (zgłoszenie w urzędzie i wykorzystanie kilometrówki); lub 50%, jeśli wybrał opcję wykorzystywania w działalności i prywatnego, bez dodatkowych formalności.

Problem pojawia się w przypadku zakupu kasku oraz odzieży ochronnej, ponieważ z wielu interpretacji podatkowych wynika, że tego typu wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów firmy. Organy podatkowe uważają, że nie mają one bezpośredniego wpływu na przychód firmy, w związku z czym nie powinny zmniejszać wykazywanego w działalności gospodarczej dochodu do opodatkowania.

Interpretacja 1

Interpretacja 2

Data: 2014-08-04 Kategoria: Prowadzenie biznesu