Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu do VAT - wzór z omówieniem

Kilometrówka VAT
Data: 2014-02-24 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Stan od 1 kwietnia 2014

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2014 będą dawały możliwość odliczenia 100% VAT od nabycia samochodów osobowych, ale równocześnie nałożą na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane z koniecznością prowadzenia ewidencji. Oto kilometrówka do VAT 2014 w pigułce.

Kto prowadzi kilometrówkę do VAT?

W przypadku:

 • nabycia,
 • importowania,
 • wytworzenia we własnym zakresie,
 • używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnych charakterze

– pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w celu odliczania 100% VAT od wydatków z nimi związanych należy:

 • prowadzić dla każdego z osobna ewidencję przebiegu pojazdu - kilometrówkę;
 • złożyć w urzędzie informację VAT-26 o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wykorzystywać samochody wyłącznie do czynności opodatkowanych;
 • posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku uprawniający do odliczenia VAT - fakturę lub dokument celny.

Jakie dane powinny zostać ujęte w kilometrówce prowadzonej do celów VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jeżeli pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis wykorzystania pojazdu, o którym mowa w wymienionym wyżej pkt 4 jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje dodatkowo:

 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Kilometrówka 2014 - od kiedy prowadzić?

Ewidencję przebiegu pojazdów należy prowadzić począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Kto nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki?

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

Z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów odliczania 100% VAT wyłączono 4 grupy podmiotów uwzględniając charakter i specyfikę wykorzystywanych przez nich pojazdów.

I grupa - podatnicy wykorzystujący samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

II grupa - podatnicy, którzy w związku z wykorzystywaniem samochodów nie tylko dla celów działalności gospodarczej zdecydowali się na odliczanie VAT w kwocie 50% wartości podatku (tu przypominamy, że jeżeli przedsiębiorca używa prywatnego auta w działalności, to i tak będzie zobowiązany prowadzić kilometrówkę z tym, że dla celów rozliczania podatku dochodowego).

III grupa - podatnicy, którzy używają samochodów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Wśród nich wyróżnia się:

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
Data: 2014-02-24 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.