Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Nowe kody tytułów ubezpieczeń oraz nowe deklaracje ZUS

nowe kody ubezpieczeniowe i deklaracje zus
Data: 2013-11-27 Kategoria: Ubezpieczenia Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Wprowadzenie rozporządzenia spowoduje zlikwidowanie następujących kodów: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, 18 10.

Zmiany deklaracji

W związku ze zmianami kodów z tytułu ubezpieczeń a tym samym zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzone zostaną modyfikacje wzorów dokumentów ubezpieczeniowych. Dotyczy to  następujących formularzy:

  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,
  • ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
  • ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
  • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
  • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  • ZUS RZA - imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
  • ZUS ZSWA - zgłoszenie i korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zarówno płatnicy składek, którzy posiadają dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych i przekazują je w formie pisemnej, jak i ci przekazujący je za pomocą oprogramowania, mogą korzystać z obecnych formularzy do końca roku 2013.

Korzystający z dotychczasowych wzorów dokumentów muszą zastosować takie kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy, które obowiązują do 31 października 2013 roku.

Data: 2013-11-27 Kategoria: Ubezpieczenia