Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Obowiązek podatkowy w VAT- usługi budowlane i transportowe

Data: 2013-07-04 Kategoria: Prawo podatkowe

Co do zasady, obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług VAT powstaje  z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy. Jednak od każdej zasady istnieje wiele odstępstw. Do jednych z nich można zaliczyć zarówno usługi transportowe oraz budowlane.

Kwestie te reguluje art. 19 ust. 13 pkt. 2 ustawy o VAT, który mówi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług:

  • transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  • spedycyjnych i przeładunkowych,
  • w portach morskich i handlowych,
  • budowlanych lub budowlano-montażowych.

Przykład.1.

Przedsiębiorca wystawił fakturę za wykonaną przez siebie usługę transportową w dniu 6 maja, data sprzedaży (wykonania usługi) 5 maja, płatność za fakturę została uregulowana 26 czerwca. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje 4 czerwca- 30 dzień od daty wykonania usługi.

Przykład. 2.

Przedsiębiorstwo Y wystawiło fakturę za wykonaną przez siebie usługę budowlaną w dniu 8 maja, data sprzedaży (wykonania usługi) 7 maja, płatność za fakturę została uregulowana 20 maja. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje 20 maja- dzień otrzymania zapłaty.

Jak wynika z art. 19 ust. 15 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych i transportowych otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przykład.3.

Firma X wystawiła fakturę za usługi budowlane wykonane 5 maja na kwotę 15.000 zł. Data wystawienia faktury 6 maja. Część należności- 8.000 zł -została uregulowana 25 maja, pozostałe 7.000 zł kontrahent uregulował 30 czerwca. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje w dwóch terminach: 25 maja (8.000 zł), dla pozostałej części (7.000 zł) obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje 4 czerwca (30 dzień od wykonania usługi).

Data: 2013-07-04 Kategoria: Prawo podatkowe