Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Odliczenie VAT od samochodów - 2014

odliczenie vat od samochodu 2014
Data: 2013-10-23 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

W polskich przepisach podatkowych praktycznie od zawsze istnieją ograniczenia dotyczące odliczenia podatku VAT od nabycia oraz kosztów eksploatacji samochodów osobowych. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT od paliwa zakupionego do napędu takiego pojazdu. Przyczyną, dla której MF ustanowił takie rozwiązania jest fakt, iż samochody osobowe często wykorzystywane są zarówno do celów firmowych i prywatnych.

W raz z początkiem 2014 roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące odliczania VAT od zakupu środków transportu, jak również wydatków związanych z ich eksploatacją.

Podatek VAT a samochód osobowy do końca 2013 roku

Ograniczenia dotyczące odliczenia podatku VAT przy samochodach osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wynikają z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Jak wynika z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. wartości podatku, określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Ograniczenia dotyczą również usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. W takiej sytuacji przedsiębiorca może odliczyć jedynie 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, jednak nie więcej niż kwota 6.000 zł (art. 3 ust. 6).

Polecamy

Konsekwencje przekazania majątku firmowego na potrzeby własne w 2014

Co ważne, ograniczeniom w tym zakresie, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, nie podlegają:

  1. pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

  2. pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

  3. pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

  4. pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  5. pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym wymienione w załączniku ustawy (np. bankowóz, ładowarka, pogrzebowy),

  6. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

  7. przypadki, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

  • odprzedaż tych samochodów (pojazdów), lub
  • oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
Data: 2013-10-23 Kategoria: Prawo podatkowe