Podatek progresywny według skali czasem jest tańszy

Data: 2013-06-21 Kategoria: Księgowość

Na czym polegają zasady ogólne?

Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według stawki podatkowej. Inaczej podatek progresywny.

Wybór formy opodatkowania

Jeżeli podatnik w danym roku opodatkowywał dochody z działalności gospodarczej według skali podatkowej, to nie musi składać oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze tej formy na kolejny rok. Oświadczenie w formie pisemnej należy złożyć, jeżeli podatnik w danym roku opodatkowywał dochody z działalności w inny sposób, a od kolejnego roku zamierza przejść na opodatkowanie według skali podatkowej. W takim przypadku podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania i wyborze opodatkowania według skali podatkowej. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

W przypadku rozpoczęcia działalności wyboru formy opodatkowania dokonuje się na wniosku CEIDG-1. Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki, oświadczenia składają wszyscy wspólnicy (każdy w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania).

Skala opodatkowania w 2012 roku

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
 do 85 528 zł18% minus kwota zmniejszająca podarek 556 zł 02 gr
ponad 85 528 zł 14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528

Zalety opodatkowania za zasadach ogólnych:

  • podatnik nie opłaca podatku, gdy nie osiąga dochodu lub gdy jego dochód nie przekracza 3091 zł
  • możliwość odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów
  • możliwość skorzystania z ulg podatkowych
  • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko)

Minusy opodatkowania na zasadach ogólnych:

  • podatnik osiągający większe dochody zmuszony jest do opodatkowania stawką 32%
  • konieczność prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych

Wyżej wymienione zalety świadczą o tym, że ta forma opodatkowania przynosi podatnikom wiele korzyści, czego nie można powiedzieć o ryczałcie, który nie pozwala na pomniejszanie osiągniętych przychodów o poniesione koszty oraz nie daje możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Data: 2013-06-21 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo