Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Podatek VAT 2014 (cz. 1) - Obowiązek podatkowy VAT 2014 cz. II

Data: 2014-02-21 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

10 marca, jako że w tym dniu upłynął termin płatności - na ten dzień podatnik był zobowiązany wystawić fakturę.

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego nie będzie stosowany, gdy wyżej wymienione usługi (telekomunikacyjne, najmu  dzierżawy, stałej obsługi prawnej) będą stanowiły import usług, do którego stosuje się zasady art. 28b ustawy o VAT.  

Po zmianach przepisów ustawy o VAT dokonanych w 2014 roku wciąż więc istnieje grupa czynności, dla której obowiązek podatkowy ściśle związany jest z datą wystawienia faktury.

Obowiązek podatkowy w usługach transportowych

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługi transportowe utraciły status usług, dla których określano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. W 2014 roku dla usług transportowych stosuje się ogólny moment powstania obowiązku podatkowego. Przychód dla celów VAT wykazywany jest więc co do zasady w momencie wykonania usługi.  

Polecamy

Rozliczanie VAT z faktur za media 2014

Import towarów

Inne procedury przewidziano dla importu towarów z krajów trzecich, a inne dla zakupów dokonywanych na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Import towarów z krajów trzecich

Obowiązek podatkowy powstaje na takich zasadach, jak dotychczas - z chwilą powstania długu celnego, co wynika bezpośrednio z art. 19a ust 9.

O tym natomiast, kiedy powstaje dług celny, stanowią art. 201-216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego:

Art. 201 ust. 1 i 2

1. Dług celny w przywozie powstaje w wyniku:

a) dopuszczenia do wolnego obrotu towaru podlegającego należnościom przywozowym

lub

b) umieszczenia takiego towaru pod procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych.

2. Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

Należy jednak mieć na uwadze wyjątki, o których mowa w ustawie:

  • w przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą,

  • w przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

WNT

Ustawa o VAT określa szczegółowo moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Art. 20 ust. 5

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (...).

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Ponieważ przy transakcji WNT podatnikiem jest nabywca, niezwykle istotnym jest wykazanie transakcji w dacie, w której zgodnie z przepisami powstał obowiązek podatkowy. Przedsiębiorca dokonujący importu towarów z krajów UE powinien szczególną uwagę zwrócić na:

  • datę wystawienia otrzymanej od zagranicznego kontrahenta faktury,

  • datę dokonania dostawy i okres, w którym upływa 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru.

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT zarejestrowany dla celów VAT-UE dokonał zakupu towaru od kontrahenta z Niemiec. Towar otrzymano w dniu 27 stycznia 2014 r. Tydzień po otrzymaniu towaru dostawca wysłał fakturę z datą wystawienia na dzień 1.02.2014 r.

Obowiązek podatkowy z tytułu VAT u nabywcy towaru powstał w chwili wystawienia faktury, czyli w dniu 1.02.2014 r.

Przykład 2.

Zakupiono towar od dostawcy z Wielkiej Brytanii. Dostawa nastąpiła dnia 23 stycznia 2014 r. Sprzedawca zwlekał z wystawieniem faktury. W konsekwencji faktura została otrzymana przez nabywcę 15 marca z datą wystawienia dnia 28 lutego 2014 r.

Obowiązek podatkowy z tytułu VAT u nabywcy towaru powstał 15 lutego 2014 roku, jako że w tym dniu upływa ustawowy termin, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Data: 2014-02-21 Kategoria: Prawo podatkowe