Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Podwyższenie podstawy ubezpieczenia chorobowego

Data: 2013-07-17 Kategoria: Ubezpieczenia

Przedsiębiorca prowadzący działalność opłaca składki nie niższe niż minimalne ogłaszane przez ZUS. To jednak nie oznacza, że nie może opłacać wyższych składek. Ponieważ to co przedsiębiorca będzie otrzymywał w razie np. choroby zależne jest m.in. od wielkości opłacanych składek prowadzący działalność często decydują się na podwyższenie podstawy naliczania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jakie są tego skutki?

Podwyższenie podstawy a inne ubezpieczenia

Przede wszystkim każdy kto decyduje się podwyższyć podstawę naliczania ubezpieczenia chorobowego powinien wiedzieć, że nie da się podwyższyć samej składki ubezpieczenia chorobowego. Podstawa naliczania wszystkich składek społecznych jest taka sama. Zwiększając ją więc w celu podwyższenia składki na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorca automatycznie zwiększa składki na pozostałe ubezpieczenia społeczne, takie jak emerytalne czy rentowe. Zwiększy się również składka Fundusz Pracy u prowadzących działalność, którzy mają obowiązek jej opłacania.

Uwaga: Podwyższenie podstawy składki chorobowej skutkuje podwyższeniem podstawy naliczania wszystkich składek społecznych!!!

Jedynie podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie mogła pozostać na minimalnym poziomie.

Polecamy

Sprawdź, kto ma obowiązek składania deklaracji ZUS DRA.

Limit wielkości podstawy składki chorobowej

Podstawy wyliczania składki społecznej nie można podwyższać w nieskończoność. Przepisy określają granicę maksymalnej podstawy jako kwoty równiej 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Przykładowo w okresie od czerwca do końca sierpnia 2013 roku maksymalna podstawa składek społecznych wynosi 9.350,13 zł. Będzie się ona jednak zmieniała co trzy miesiące.

Zalety i wady podwyższenia składki chorobowej

Zalety

Wady

- możliwe uzyskanie wyższego zasiłku chorobowego

- w celu określenia wysokości zasiłku brana jest wysokość podstawy z uwzględnieniem 12 ostatnich miesięcy

- zwiększenie wysokości przyszłej emerytury czy renty

- zwiększenie podstawy każdej składki społecznej (również emerytalnej i rentowej) i Funduszu Pracy

- wyższy zasiłek macierzyński możliwy już po miesiącu opłacania wyższej składki

- obowiązek składania comiesięcznych deklaracji ZUS-DRA (bez względu na to czy nastąpiły jakieś zmiany w rozliczeniu)

Przedsiębiorca decydując się na podwyższenie podstawy naliczania ubezpieczenia chorobowego powinien pamiętać przede wszystkim o tym, iż automatycznie podwyższy wysokość pozostałych składek społecznych jakim podlega. Opłacanie składek w innej wysokości niż minimalne określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych skutkuje koniecznością składania deklaracji ZUS DRA za przedsiębiorcę w każdym miesiącu. Oczywiście zaletą podwyższenia wysokości opłacanych składek będzie możliwość uzyskania wyższej wysokości zasiłku w przypadku gdy będzie on się przedsiębiorcy należał. Powinno się jednak dokonać dokładnej analizy korzyści bowiem zasiłki nie zawsze ustalane są na podstawie ostatniego miesiąca i nie zawsze wypłacane są w pełnym wymiarze, adekwatnym do wielkości opłacanych składek ZUS.

Data: 2013-07-17 Kategoria: Ubezpieczenia