Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rejestracja i składanie informacji VAT UE

Rejestracja i składanie informacji VAT UE
Data: 2013-10-10 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy należy się nim posługiwać?  

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w  których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Charakter transakcji wpływa bowiem na formę rozliczenia szczególnie z tytułu podatku VAT. Przedsiębiorcy często zapominają o dodatkowych obowiązkach związanych z transakcjami unijnymi, w których uczestniczą podmioty z krajów Wspólnoty. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jest rejestracja w VAT UE. Kto zatem i kiedy ma obowiązek rejestracji?

Czynni podatnicy VAT

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek zarejestrowania się przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej:

  • z WNT, czyli nabyciem towarów od kontrahenta unijnego (dotyczy nabycia towarów od firm; nie dotyczy zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności a zamieszkałych w krajach UE);
  • z nabyciem usług, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy, co oznacza, że to nabywca ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu nabycia danej usługi;
  • z WDT, czyli ze sprzedażą towarów przez czynnych podatników VAT, którzy dostarczają towary kontrahentom z Unii; niezwykle istotną kwestią jest, aby zarejestrowany był zarówno sprzedawca, jak i nabywca, oraz posiadanie potwierdzeń wywozu towarów; WDT bowiem wiąże się ze sprzedażą opodatkowaną stawką 0%;
  • ze świadczeniem usług dla zagranicznych kontrahentów z UE gdzie miejsce świadczenia usług ustalone jest w miejscu prowadzenia działalności/zamieszkania przez nabywcę.

Polecamy:

Reklama na Facebooku? Sprawdź, jak rozliczyć ją w kosztach!

Podmiot

Charakter transakcji

Rodzaj transakcji

Obowiązek rejestracji

Uwagi

Czynny podatnik VAT

Transakcje zakupu z krajów UE

 

 

WNT wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów

TAK

Nabycie towarów od firm z Unii Europejskiej;

Uwaga : brak rejestracji w VAT-UE nie zwalnia z obowiązku rozliczenia WNT

Nabycie usług dla których stosuje się
art. 28b

TAK

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczą m.in. usług budowlanych, transportowe, usług pośrednictwa;

Wszystkie wymienione zostały w ustawie o VAT art. 28e,f,g,i,j,n

Transakcje sprzedaży do krajów UE

WDT wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów

TAK

Należy pamiętać o spełnieniu warunków WDT m.in. potwierdzenie wywozu, potwierdzenie że nabywca posiada aktywny VAT-UE

Świadczenie usług dla których stosuje się
art. 28b

TAK

 

Nie dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności z krajów UE

Świadczenie usług dla których nie stosuje się art. 28b

NIE

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT

Natomiast obowiązek rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych nie dotyczy tylko i wyłącznie czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT (czyli korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na limit obrotów do 150.000 zł) uczestnicząc w transakcjach wewnątrzwspólnotowych również mają obowiązek rejestracji w VAT-UE w sytuacji gdy dokonują:

  • WNT - nabycia towarów w momencie gdy ich nabywana wartość w danym roku przekroczyła 50.000zł; co nie oznacza że przedsiębiorcy którzy nie przekroczyli limitu nie mogą się dobrowolnie zarejestrować dla celów VAT-UE;
  • nabycia usług dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy - co nakłada na nich obowiązek rejestracji VAT-UE, ale przede wszystkim opodatkowania nabytych usług pomimo, że w kraju korzystają ze zwolnienia z VAT;
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, dla których obowiązek opodatkowania transakcji spoczywa na nabywcy zgodnie z art.28b, który mówi, że miejscem świadczenia danej usługi jest w danym przypadku właśnie kraj nabywcy.

Jeżeli przedsiębiorca zwolniony z VAT prowadzi sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty nie ma obowiązku rejestrowania się dla celów VAT-UE.

Podmiot

Charakter transakcji

Rodzaj transakcji

Obowiązek rejestracji

Deklaracje

Uwagi

Podatnik korzystający ze zwolnienia
z VAT

Transakcje zakupu z krajów UE

Nabycie towarów

TAK *

 

* Jeżeli wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50.000zł; przed przekroczeniem limitu nie ma obowiązku rejestracji i opodatkowywania przez nabywcę

VAT-8,

VAT-UE

Nabywca zgodnie z przepisami zobowiązany jest do rozliczenia i uiszczenia podatku VAT

Nabycie usług dla których stosuje się art. 28b

TAK

VAT-9M,

Nabywca zgodnie z przepisami (miejsce świadczenia art. 28b ) zobowiązany jest do rozliczenia i uiszczenia podatku VAT; Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n

Transakcje sprzedaży do krajów UE

Sprzedaż towarów

NIE

-

-

Świadczenie usług dla których stosuje się art. 28b

TAK

VAT-UE

-

Świadczenie usług dla których nie stosuje się art. 28b

NIE

-

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n np. przy usługach budowlanych

Data: 2013-10-10 Kategoria: Prawo podatkowe