Rejestracja i składanie informacji VAT UE

Data: 2013-10-10 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Ewa Szpytko

Jeżeli przedsiębiorca zwolniony z VAT prowadzi sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty nie ma obowiązku rejestrowania się dla celów VAT-UE.

Podmiot

Charakter transakcji

Rodzaj transakcji

Obowiązek rejestracji

Deklaracje

Uwagi

Podatnik korzystający ze zwolnienia
z VAT

Transakcje zakupu z krajów UE

Nabycie towarów

TAK *

 

* Jeżeli wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50.000zł; przed przekroczeniem limitu nie ma obowiązku rejestracji i opodatkowywania przez nabywcę

VAT-8,

VAT-UE

Nabywca zgodnie z przepisami zobowiązany jest do rozliczenia i uiszczenia podatku VAT

Nabycie usług dla których stosuje się art. 28b

TAK

VAT-9M,

Nabywca zgodnie z przepisami (miejsce świadczenia art. 28b ) zobowiązany jest do rozliczenia i uiszczenia podatku VAT; Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n

Transakcje sprzedaży do krajów UE

Sprzedaż towarów

NIE

-

-

Świadczenie usług dla których stosuje się art. 28b

TAK

VAT-UE

-

Świadczenie usług dla których nie stosuje się art. 28b

NIE

-

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n np. przy usługach budowlanych

Kiedy istnieje obowiązek składania VAT-UE

Przedsiębiorca, który dokona rejestracji dla celów VAT-UE jest zobowiązany złożyć deklarację za okres, w którym dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bądź świadczenia usług dla kontrahentów z UE dla których stosuje się zasadę art. 28b. Na deklaracji znajdują się trzy oddzielne części dla każdego z trzech rodzajów transakcji. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać w informacji podsumowującej wartość sumy transakcji z danego okresu przypadająca na danego kontrahenta podając dodatkowo jedynie numer identyfikacyjny NIP-UE danego kontrahenta.  

Polecamy

Metoda kasowa? Sprawdź aktualne przepisy!

Przy jakich transakcjach nie ma obowiązku składania VAT-UE

Nie wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowe maja obowiązek być wykazane na deklaracji VAT-UE. Jednym z rodzajów transakcji z uczestnictwem podmiotów z krajów Unii Europejskiej, których nie uwzględnia się w informacji podsumowującej jest import usług. Pomimo nabycia usług z krajów unijnych przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania wartości zakupionych usług w deklaracji VAT UE.

Również w przypadku świadczenia usług czy sprzedaży towarów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności z krajów UE przedsiębiorca nie będzie wykazywał w deklaracji VAT-UE. Transakcje te będą bowiem traktowane na takich samych zasadach jak transakcje krajowe.

Na deklaracji VAT-UE przedsiębiorca nie wykaże również świadczenia usług na rzecz kontrahenta z UE dla których nie będzie miał zastosowania art. 28b ustawy o VAT. Przepisy ustawy bowiem mówią, iż obowiązek wykazywania zbiorczych informacji dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi dla których stosuje się art. 28b.  

Automatyczne wyrejestrowanie z VAT-UE

Ponieważ złożenie deklaracji wiąże się z wystąpieniem transakcji - obowiązku podatkowego - nie ma obowiązku składania deklaracji tzw. zerowych jak to ma miejsce w przypadku VAT-7, które należy składać nawet wówczas gdy w danym miesiącu nie dokonano żadnej czynności związanej z VAT.

Tu jednak należy mieć na uwadze, że nie złożenie deklaracji VAT-UE w ciągu kolejnych sześciu miesięcy lub dwóch kwartałów powoduje automatyczne wyrejestrowanie podatnika z VAT-UE. Dlatego też pomimo braku obowiązku składania zerowych deklaracji VAT-UE przedsiębiorca powinien pamiętać, że jeżeli przewiduje dłuższą przerwę w dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych powinien jednak złożyć raz na kilka miesięcy nawet zerową deklarację VAT-UE aby nie został on automatycznie wyrejestrowany. Jeżeli tego nie uczyni powinien pamiętać, iż przed kolejnymi wewnątrzwspólnotowymi transakcjami powinien na nowo dokonać rejestracji w US.  

Data: 2013-10-10 Kategoria: Prawo podatkowe