Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rejestracja i składanie informacji VAT UE

Rejestracja i składanie informacji VAT UE
Data: 2013-10-10 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Kiedy istnieje obowiązek składania VAT-UE

Przedsiębiorca, który dokona rejestracji dla celów VAT-UE jest zobowiązany złożyć deklarację za okres, w którym dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bądź świadczenia usług dla kontrahentów z UE dla których stosuje się zasadę art. 28b. Na deklaracji znajdują się trzy oddzielne części dla każdego z trzech rodzajów transakcji. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać w informacji podsumowującej wartość sumy transakcji z danego okresu przypadająca na danego kontrahenta podając dodatkowo jedynie numer identyfikacyjny NIP-UE danego kontrahenta.  

Polecamy

Metoda kasowa? Sprawdź aktualne przepisy!

Przy jakich transakcjach nie ma obowiązku składania VAT-UE

Nie wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowe maja obowiązek być wykazane na deklaracji VAT-UE. Jednym z rodzajów transakcji z uczestnictwem podmiotów z krajów Unii Europejskiej, których nie uwzględnia się w informacji podsumowującej jest import usług. Pomimo nabycia usług z krajów unijnych przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania wartości zakupionych usług w deklaracji VAT UE.

Również w przypadku świadczenia usług czy sprzedaży towarów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności z krajów UE przedsiębiorca nie będzie wykazywał w deklaracji VAT-UE. Transakcje te będą bowiem traktowane na takich samych zasadach jak transakcje krajowe.

Na deklaracji VAT-UE przedsiębiorca nie wykaże również świadczenia usług na rzecz kontrahenta z UE dla których nie będzie miał zastosowania art. 28b ustawy o VAT. Przepisy ustawy bowiem mówią, iż obowiązek wykazywania zbiorczych informacji dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi dla których stosuje się art. 28b.  

Automatyczne wyrejestrowanie z VAT-UE

Ponieważ złożenie deklaracji wiąże się z wystąpieniem transakcji - obowiązku podatkowego - nie ma obowiązku składania deklaracji tzw. zerowych jak to ma miejsce w przypadku VAT-7, które należy składać nawet wówczas gdy w danym miesiącu nie dokonano żadnej czynności związanej z VAT.

Tu jednak należy mieć na uwadze, że nie złożenie deklaracji VAT-UE w ciągu kolejnych sześciu miesięcy lub dwóch kwartałów powoduje automatyczne wyrejestrowanie podatnika z VAT-UE. Dlatego też pomimo braku obowiązku składania zerowych deklaracji VAT-UE przedsiębiorca powinien pamiętać, że jeżeli przewiduje dłuższą przerwę w dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych powinien jednak złożyć raz na kilka miesięcy nawet zerową deklarację VAT-UE aby nie został on automatycznie wyrejestrowany. Jeżeli tego nie uczyni powinien pamiętać, iż przed kolejnymi wewnątrzwspólnotowymi transakcjami powinien na nowo dokonać rejestracji w US.  

Miesięcznie czy kwartalnie?

Deklarację VAT-UE zgodnie z zadami ogólnymi przedsiębiorca składa miesięcznie. Jednak w przypadku gdy całkowita wartość transakcji:

  • WDT w danym kwartale, i żadnym z czterech poprzednich kwartałów nie przekroczy 250.000 zł;
  • WNT w danym kwartale nie przekroczy 50.000 zł;

przedsiębiorca ma możliwość składania informacji podsumowującej kwartalnie. W przypadku gdy limit przekroczony zostanie w 3 miesiącu danego kwartału dopuszcza się jeszcze za ten okres złożenie deklaracji kwartalnej ale od nowego miesiąca przedsiębiorca zobowiązany już będzie do składania deklaracji w trybie miesięcznym.

Polecamy

Zobacz, kiedy trzeba złożyć deklarację ZUS DRA.

Deklaracja VAT-UE a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zawieszenie działalności gospodarczej nie mają obowiązku składania deklaracji VAT UE jeżeli oczywiście nie dokonują w czasie zawieszenia transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podczas zawieszenia działalności nie ma również miejsca automatyczne wyrejestrowanie. Przepisy o nim mówiące nie dotyczą bowiem okresu, w którym działalność zgłoszona jest jako zawieszona.

W jakim celu składane są informacje podsumowujące VAT-UE

W przeciwieństwie do takich deklaracji, jak np. VAT-7, deklaracje VAT-UE nie służą wykazaniu i uiszczaniu należności wobec urzędów skarbowych. Służą bardziej celom statystycznym i informacyjnym. Jednak nie należy w związku z tym umniejszać ważności deklaracji VAT-UE. Nie wywiązanie się z obowiązku rejestracji dla celów VAT-UE czy nie złożenie deklaracji jest opatrzone sankcjami skarbowymi.    

Data: 2013-10-10 Kategoria: Prawo podatkowe