Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rosną składki ZUS dla przedsiębiorcy

Data: 2013-06-25 Kategoria: Ubezpieczenia

Początek nowego roku dla przedsiębiorców nie zawsze wróży dobry nastrój, głównie z powodu podwyżek, jakie na nich czekają. To co innych cieszy - wzrost płacy minimalnej - dla przedsiębiorców oznacza konieczność opłacania wyższych składek ZUS. Zmiany dotyczą zarówno nowych przedsiębiorców, którzy opłacają składki ZUS na zasadach preferencyjnych, jak i tych przedsiębiorców, których obniżony ZUS nie dotyczy.

Mały ZUS

Wzrost płacy minimalnej z 1500 zł brutto w roku 2012 do 1600 zł w roku 2013 spowoduje podwyższenie składek preferencyjnych ZUS. Dlaczego? A to dlatego, że podstawę wyliczania składek społecznych dla nowych przedsiębiorców, którzy przez okres 24 miesięcy mogą korzystać z niższych stawek niż ogólnie obowiązujące, stanowi właśnie płaca minimalna - dokładnie 30% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach preferencyjnych:

Rodzaj ubezpieczenia Wymiar naliczania Wysokość składki w roku 2012 (podstawa 450 zł) Wysokość składki w roku 2013 (podstawa 480 zł)
emerytalne 19,52% 87,84 zł 93,70 zł
rentowe 8% 36,00 zł 38,40 zł
chorobowe - dobrowolne 2,45% 11,03 zł 11,76 zł
wypadkowe 1,93% 8,69 zł 9,26 zł

Na podstawie wyliczonych składek widzimy, że nowy przedsiębiorca w roku 2013 miesięcznie zapłaci za składki społeczne ZUS więcej o ok. 10 zł, czyli rocznie odprowadzi do ZUS więcej o ok. 120 zł.

Zasady ogólne

Przy wyliczaniu składek społecznych ZUS dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki na zasadach ogólnych, podstawę wymiaru stanowi 60% przeciętnego, krajowego wynagrodzenia. Wymiar wynagrodzenia podawany jest na koniec roku w Ustawie budżetowej. Obecnie dostępny projekt ustawy stanowi, że wyniesie ono 3.713 zł. Podstawę wymiaru ogólnych składek społecznych ZUS stanowić będzie więc kwota 2.227,80 zł. W porównaniu do roku bieżącego nastąpi jej wzrost o 112 zł, co oczywiście pociągnie za sobą wzrost składek ZUS (o ok. 37 zł miesięcznie).

Rok Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Podstawa wymiaru składek (60%) Suma składek na ubezpieczenie społeczne
2012 3.526,00 zł 2.115,60 zł 674,88 zł
2013 3.713,00 zł 2.227,80 zł 710,67 zł

* planowane zmiany na 2013 r. zgodnie z projektem ustawy budżetowej

Składki zdrowotne

Składki zdrowotne na 2013 r. będą wynikały z danych GUS za IV kwartał 2012 r. Ponieważ jeszcze nie ma danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale, którego 75% stanowi podstawę obliczania składki zdrowotnej, nie można podać wielkości składki zdrowotnej, jaka będzie obowiązywała przedsiębiorców wraz z początkiem 2013 r.

Data: 2013-06-25 Kategoria: Ubezpieczenia