Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozliczenie VAT z faktur za media 2014

Data: 2014-01-27 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Angelika Borowska

Rozliczenie VAT z faktur za media 2014

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza wiele zmian. Poza modyfikacją przepisów w zakresie terminów wystawiania faktur przekształceniu ulegają również przepisy dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT.

Odliczenie podatku VAT - zasada ogólna 2014 r.

Ogólne regulacje dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT zostały zawarte w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem: “Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”.

Warto podkreślić, że ust. 10b pkt 1 tegoż artykułu uzależnia prawo do odliczenia podatku VAT od posiadania przez podatnika faktury: “Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (faktury otrzymane przez podatnika z tytułu  nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi) oraz pkt 2 lit. a (dokumentów celnych w przypadku importu towarów) - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny”.

Odliczenie podatku VAT - media 2014

W przypadku mediów zastosowanie znajdzie zasada ogólna opisana powyżej. A więc podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT najwcześniej w okresie, w którym otrzymał fakturę, pod warunkiem, że u dostawcy mediów powstał obowiązek podatkowy (w tym samym okresie).

Polecamy

Obowiązek podatkowy VAT 2014 nadal zależny od faktury

Co ważne, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku VAT, będzie mógł go dokonać zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, a więc w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT u dostawcy mediów?

W 2014 roku kwestia powstawania obowiązku podatkowego w przypadku dostawców mediów została uregulowana w nowo dodanym art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten jasno wskazuje, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy (dostawcy) powstaje z chwilą wystawienia faktury przy:

  • dostawie energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczeniu usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

  • świadczeniu usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in.. dostawa wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, usługi zbierania, usuwania, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków, zamiatania śmieci i usuwania śniegu),

  • świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Co ważne, faktury za media należy wystawić nie później niż po upływie terminu płatności, co wynika z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy. Jednak jeżeli faktura nie zostanie sporządzona w odpowiednim momencie, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, kiedy mija czas na jej wystawienie, czyli w tym przypadku wiążący jest upływ terminu płatności.

Jest to istotna zmiana, o której powinni pamiętać wszyscy podatnicy, bowiem wg regulacji obowiązujących do końca roku 2013 podatek VAT z faktur za media można odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności lub w jednym z dwóch kolejnych.

Data: 2014-01-27 Kategoria: Prawo podatkowe