Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Samochód w firmie

Data: 2013-06-27 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

W przypadku samochodów ciężarowych nie ma także limitu odpisów amortyzacyjnych oraz odliczenia składek ubezpieczenia samochodu w pełnej wysokości. Obecnie samochodami ciężarowymi, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, są:

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełniające jeden z warunków:

  1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

  5. pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

  6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

   • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

   • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

   • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

  7. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Aby można było zarejestrować samochód jako samochód ciężarowy, pojazd taki musi mieć homologację ciężarową. Jeśli chodzi o samochody o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, to do odliczenia podatku VAT w pełnej kwocie uprawnia obecnie homologacja N1, wydawana m.in. przez producenta pojazdu. Zasady ustalania, czy samochód rzeczywiście spełnia podane w ustawie wytyczne zostały wskazane w ustawie Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła przedsiębiorców art. 86a ust. 4 ustawy o VAT.

Data: 2013-06-27 Kategoria: Prawo podatkowe