Sejm przyjął ustawę o zmianach VAT przy samochodach

Data: 2014-02-07 Kategoria: Podatki Autor: Ewa Szpytko

Dnia 7 lutego 2014 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą w szczególności zmian w zakresie odliczenia VAT od zakupu samochodów oraz kosztów ich bieżącej eksploatacji. Proponowane zmiany w przepisach mają na celu przede wszystkim określić zasady użytkowania samochodów wykorzystywanych zarówno w prowadzonej działalności, jak i prywatnie od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Jednak jak się okazuje, zmiany dotyczą szerszego zakresu, niż by się mogło wydawać.

Definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT

Nowelizacja zakłada wniesienie do ustawy pojęcia pojazdów samochodowych: “Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o (...) pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. A zatem analizując ustawę z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, za pojazd samochodowy uznany będzie pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego), dołączając przy tym warunek wynikający wprost z ustawy o VAT, o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Nie każde prywatne użycie samochodu będzie odpłatnym świadczeniem

Ustawa o VAT przewiduje m.in. zmiany w zakresie uznawania prywatnego wykorzystywania auta jako odpłatnego świadczenia usług.  

Co prawda ustawa o VAT art. 8 ust 2 pkt 1 stanowi:

“Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Jednak nowelizacja ustawy przewiduje w art. 8 dodanie ust. 5, w którym to ustawodawca zastrzega, że wyżej wskazany przepis (art. 8 ust. 2 pkt 1) nie będzie dotyczył pojazdów samochodowych wykorzystywanych prywatnie i w działalności, jeżeli podatnikowi przy zakupie tego samochodu przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu. Nie będzie również dotyczył samochodów nabytych przed dniem wejścia w życie przepisów wynikających z nowelizacji ustawy, przy których odliczoną  kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu.

Samochody a ustawa o VAT

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

 Ustawa dla celów odliczania VAT przewiduje w uproszczeniu podział samochodów na:

  • ciężarowe powyżej 3,5 tony - pełne odliczenie VAT (100%),

  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - pełne odliczenie VAT (100%),

  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych - częściowe odliczenie VAT (50%).

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony

W zakresie samochodów ciężarowych o masie całkowitej  powyżej 3,5 tony zmiany w ustawie nie przewidują w zasadzie żadnych rewolucji. Wciąż w przypadku tych pojazdów podatnikom zarówno przy zakupie samych samochodów, jak i przy wydatkach eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem będzie przysługiwało odliczenie 100% VAT. Oczywiście przy założeniu, że ich nabycie czy użytkowanie ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Data: 2014-02-07 Kategoria: Podatki
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse