Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Sejm przyjął ustawę o zmianach VAT przy samochodach

Data: 2014-02-07 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Dnia 7 lutego 2014 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą w szczególności zmian w zakresie odliczenia VAT od zakupu samochodów oraz kosztów ich bieżącej eksploatacji. Proponowane zmiany w przepisach mają na celu przede wszystkim określić zasady użytkowania samochodów wykorzystywanych zarówno w prowadzonej działalności, jak i prywatnie od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Jednak jak się okazuje, zmiany dotyczą szerszego zakresu, niż by się mogło wydawać.

Definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT

Nowelizacja zakłada wniesienie do ustawy pojęcia pojazdów samochodowych: “Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o (...) pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. A zatem analizując ustawę z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, za pojazd samochodowy uznany będzie pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego), dołączając przy tym warunek wynikający wprost z ustawy o VAT, o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Nie każde prywatne użycie samochodu będzie odpłatnym świadczeniem

Ustawa o VAT przewiduje m.in. zmiany w zakresie uznawania prywatnego wykorzystywania auta jako odpłatnego świadczenia usług.  

Co prawda ustawa o VAT art. 8 ust 2 pkt 1 stanowi:

“Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Jednak nowelizacja ustawy przewiduje w art. 8 dodanie ust. 5, w którym to ustawodawca zastrzega, że wyżej wskazany przepis (art. 8 ust. 2 pkt 1) nie będzie dotyczył pojazdów samochodowych wykorzystywanych prywatnie i w działalności, jeżeli podatnikowi przy zakupie tego samochodu przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu. Nie będzie również dotyczył samochodów nabytych przed dniem wejścia w życie przepisów wynikających z nowelizacji ustawy, przy których odliczoną  kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu.

Samochody a ustawa o VAT

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

 Ustawa dla celów odliczania VAT przewiduje w uproszczeniu podział samochodów na:

  • ciężarowe powyżej 3,5 tony - pełne odliczenie VAT (100%),

  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - pełne odliczenie VAT (100%),

  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych - częściowe odliczenie VAT (50%).

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony

W zakresie samochodów ciężarowych o masie całkowitej  powyżej 3,5 tony zmiany w ustawie nie przewidują w zasadzie żadnych rewolucji. Wciąż w przypadku tych pojazdów podatnikom zarówno przy zakupie samych samochodów, jak i przy wydatkach eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem będzie przysługiwało odliczenie 100% VAT. Oczywiście przy założeniu, że ich nabycie czy użytkowanie ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej

Data: 2014-02-07 Kategoria: Prawo podatkowe