Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2014

Data: 2014-01-23 Kategoria: Wskaźniki

Pracownik oraz pracodawca finansują w wartości przedstawionej w tabeli składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, społeczne oraz zdrowotne. Pracodawca finansuje również w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez pracodawcęSkładki pokrywane przez pracownika
emerytalne9,76%9,76%
rentowe6,50%1,50%
chorobowe-2,45%
zdrowotne-9,00%

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Polecamy 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku

Data: 2014-01-23 Kategoria: Wskaźniki