Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna
Data: 2013-11-12 Kategoria: Księgowość Autor: Beata Kostrzycka
1 2 następne

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest jej ewidencjonowanie na kasie fiskalnej. Przy sprzedaży online dostarczenie paragonu może być utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Mimo tego działalność przez Internet może także obligować przedsiębiorcę do stosowania kasy fiskalnej.

Kto może być zwolniony z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, przewidziano szereg zwolnień. Dotyczą one przedsiębiorców, którzy:

 • nie przekroczyli limitu sprzedaży dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych; limit ten wynosi 20 000 zł rocznie i należy go wyliczać proporcjonalnie do czasu istnienia firmy,

 • wykonują czynności uznane w załączniku do rozporządzenia jako zwolnione,

 • prowadzą sprzedaż, w której towary lub usługi zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej są większe niż 80% całkowitego obrotu (odnosi się to do towarów i usług wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia, poz. 1- 32).

W rozporządzeniu została także wyszczególniona sprzedaż, w przypadku której obowiązkowa jest instalacja kasy fiskalnej, bez względu na wysokość obrotów. Odnosi się to do firm sprzedających:

 • gaz płynny, paliwa, dodatki do paliw,

 • części i akcesoria do silników, pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep (z wyłączeniem części do motocykli),

 • silniki spalinowe, nadwozia do samochodów, przyczepy, naczepy i kontenery,

 • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny (z wyłączeniem części i akcesoriów),

 • wyroby z metali szlachetnych oraz zawierające te metale,

 • płyty CD, DVD, karty pamięci i inne nośniki z zapisanymi danymi lub zawierające oprogramowanie komputerowe,

 • wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Polecamy

10 sposobów zwiększenia przychodów e-sklepu

Nowe rozporządzenie dotyczące stosowania kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono nowe limity obrotu dla firm kontynuujących działalność i co więcej - dla nowych firm sposób jego ustalania stał się bardziej restrykcyjny.

Według starych zasad z konieczności instalacji kasy fiskalnej zwolnieni byli sprzedawcy, którzy nie przekroczyli rocznego limitu obrotu 40 000 zł (firmy kontynuujące działalność) lub 20 000 zł (nowi przedsiębiorcy – bez względu na długość prowadzenia działalności w pierwszym roku).

Natomiast zgodnie z nową zasadą przewidziana została tylko jedna kwota limitu, zwalniająca z konieczności instalacji kasy fiskalnej, która wynosi 20 000 zł i dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą działalność kolejny rok,

 • rozpoczęli działalność w 2012 roku oraz kontynuują ja w roku 2013 lub rozpoczynają działalność po 31 grudnia 2012 roku (w tym przypadku limit jest wyliczany proporcjonalnie do czasu trwania działalności).

Limit ten zwalnia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej proporcjonalnie do czasu trwania działalności. Przed zmianami nie miał on związku z czasem funkcjonowania firmy.

Dodatkowo przedsiębiorstwa, które w roku 2012 uzyskały obroty powyżej 20 000 zł, aczkolwiek poniżej 40 000 zł, zobowiązane były do zainstalowania kasy fiskalnej, mimo że zgodnie ze starymi zasadami nie musiałyby tego robić. W takim przypadku ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej powinna być rozpoczęta 1 marca 2013 r. Przekroczenie limitu obrotu po dniu 1 stycznia 2013 r. oznacza konieczność stosowania kasy fiskalnej najpóźniej dwa miesiące po miesiącu, w którym limit ten został przekroczony.

Kasy fiskalne a prowadzenie działalności internetowej

Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez Internet, obowiązują te same zasady stosowania kas fiskalnych, co wszystkich przedsiębiorców. Muszą oni rejestrować transakcje za pomocą tych urządzeń w przypadku, gdy zajmują się sprzedażą towarów (wymienione zostały powyżej np. płyty CD, DVD, karty pamięci itd.). Inaczej jest w sytuacji, gdy nie kwalifikują się do tej grupy. Rozporządzenie przewiduje w tym wypadku dwa zwolnienia:

 • przy sprzedaży towarów wysyłanych pocztą lub kurierem, uwzględniając sprzedaż dla polskich, jak i zagranicznych odbiorców (osób fizycznych), bądź przy sprzedaży na aukcjach, za wyjątkiem towarów, których dostawa musi być ewidencjonowana w każdym przypadku na kasie,

 • przy sprzedaży usług drogą elektroniczną np. płatny dostęp do konta premium czy wirtualne pieniądze w grze internetowej, a także przy sprzedaży oprogramowania, gier, filmów, muzyki bądź  e-booków pobieranych online (sprzedaż bez fizycznego nośnika).

Polecamy

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

1 2 następne
Data: 2013-11-12 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo