Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

sprzedaż przez internet
Data: 2015-05-26 Kategoria: Kasa fiskalna Tag artykułu: sprzedaż przez internet Autor: Beata Kostrzycka

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Znaczna część przedsiębiorców dokonuje sprzedaży wysyłkowej, czyli za pomocą internetu, bez osobistego kontaktu z klientem. Jak w takiej sytuacji należy dostarczyć paragon? Czy w ogóle istnieje taki obowiązek? Jak należy postąpić wystawiając paragon przy sprzedaży przez internet ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Zmiana przepisów, która nastąpiła w 2015 r. zmusiła wielu polskich przedsiębiorców do wprowadzenia kas fiskalnych w swojej działalności. W związku z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej, ustawodawca zachował dla tych przedsiębiorców prawo do zwolnienia z posiadania kasy. Mimo tego zwolnienia - zmieniły się przepisy, m.in. dotyczące dostaw towarów wyłączonych z wszelkich zwolnień.

Limit obrotów a kasa fiskalna

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zmieniło limitu obrotów powodujących konieczność posiadania kasy fiskalnej. W związku z czym, jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, wówczas nie powstaje obowiązek stosowania kasy fiskalnej.

Warunki niezbędne do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej

Jak wspomniano już wyżej, Ministerstwo Finansów nie zniosło zwolnienia z kas fiskalnych dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet. Oczywiście, by korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z którym, zwolnieniu z kasy fiskalnej w okresie 2015-2016 podlega:

dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

Kiedy nie przysługuje zwolnienie z posiadania kasy przy sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. W związku z czym, jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej, np.:

  • perfum,

  • sprzętu fotograficznego,

  • radiowego,

  • telewizyjnego lub

  • telekomunikacyjnego

do jego obowiązków bezwzględnie należy wystawienie paragonu fiskalnego. A co za tym idzie posiadanie kasy.

Kasa fiskalna a sprzedaż nośników danych

Istotną zmianą jaka została wprowadzona przez nowe rozporządzenie, jest zniesienie zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Obecnie przy tego typu transakcjach należy posiadać kasę fiskalną.

Data: 2015-05-26 Kategoria: Kasa fiskalna