Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna
Data: 2013-11-12 Kategoria: Kasa fiskalna
Autor: Beata Kostrzycka

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest jej ewidencjonowanie na kasie fiskalnej. Przy sprzedaży online dostarczenie paragonu może być utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Mimo tego działalność przez Internet może także obligować przedsiębiorcę do stosowania kasy fiskalnej.

Kto może być zwolniony z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, przewidziano szereg zwolnień. Dotyczą one przedsiębiorców, którzy:

 • nie przekroczyli limitu sprzedaży dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych; limit ten wynosi 20 000 zł rocznie i należy go wyliczać proporcjonalnie do czasu istnienia firmy,

 • wykonują czynności uznane w załączniku do rozporządzenia jako zwolnione,

 • prowadzą sprzedaż, w której towary lub usługi zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej są większe niż 80% całkowitego obrotu (odnosi się to do towarów i usług wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia, poz. 1- 32).

W rozporządzeniu została także wyszczególniona sprzedaż, w przypadku której obowiązkowa jest instalacja kasy fiskalnej, bez względu na wysokość obrotów. Odnosi się to do firm sprzedających:

 • gaz płynny, paliwa, dodatki do paliw,

 • części i akcesoria do silników, pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep (z wyłączeniem części do motocykli),

 • silniki spalinowe, nadwozia do samochodów, przyczepy, naczepy i kontenery,

 • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny (z wyłączeniem części i akcesoriów),

 • wyroby z metali szlachetnych oraz zawierające te metale,

 • płyty CD, DVD, karty pamięci i inne nośniki z zapisanymi danymi lub zawierające oprogramowanie komputerowe,

 • wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Polecamy

10 sposobów zwiększenia przychodów e-sklepu

Nowe rozporządzenie dotyczące stosowania kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono nowe limity obrotu dla firm kontynuujących działalność i co więcej - dla nowych firm sposób jego ustalania stał się bardziej restrykcyjny.

Według starych zasad z konieczności instalacji kasy fiskalnej zwolnieni byli sprzedawcy, którzy nie przekroczyli rocznego limitu obrotu 40 000 zł (firmy kontynuujące działalność) lub 20 000 zł (nowi przedsiębiorcy – bez względu na długość prowadzenia działalności w pierwszym roku).

Natomiast zgodnie z nową zasadą przewidziana została tylko jedna kwota limitu, zwalniająca z konieczności instalacji kasy fiskalnej, która wynosi 20 000 zł i dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą działalność kolejny rok,

 • rozpoczęli działalność w 2012 roku oraz kontynuują ja w roku 2013 lub rozpoczynają działalność po 31 grudnia 2012 roku (w tym przypadku limit jest wyliczany proporcjonalnie do czasu trwania działalności).

Limit ten zwalnia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej proporcjonalnie do czasu trwania działalności. Przed zmianami nie miał on związku z czasem funkcjonowania firmy.

Dodatkowo przedsiębiorstwa, które w roku 2012 uzyskały obroty powyżej 20 000 zł, aczkolwiek poniżej 40 000 zł, zobowiązane były do zainstalowania kasy fiskalnej, mimo że zgodnie ze starymi zasadami nie musiałyby tego robić. W takim przypadku ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej powinna być rozpoczęta 1 marca 2013 r. Przekroczenie limitu obrotu po dniu 1 stycznia 2013 r. oznacza konieczność stosowania kasy fiskalnej najpóźniej dwa miesiące po miesiącu, w którym limit ten został przekroczony.

Kasy fiskalne a prowadzenie działalności internetowej

Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez Internet, obowiązują te same zasady stosowania kas fiskalnych, co wszystkich przedsiębiorców. Muszą oni rejestrować transakcje za pomocą tych urządzeń w przypadku, gdy zajmują się sprzedażą towarów (wymienione zostały powyżej np. płyty CD, DVD, karty pamięci itd.). Inaczej jest w sytuacji, gdy nie kwalifikują się do tej grupy. Rozporządzenie przewiduje w tym wypadku dwa zwolnienia:

 • przy sprzedaży towarów wysyłanych pocztą lub kurierem, uwzględniając sprzedaż dla polskich, jak i zagranicznych odbiorców (osób fizycznych), bądź przy sprzedaży na aukcjach, za wyjątkiem towarów, których dostawa musi być ewidencjonowana w każdym przypadku na kasie,

 • przy sprzedaży usług drogą elektroniczną np. płatny dostęp do konta premium czy wirtualne pieniądze w grze internetowej, a także przy sprzedaży oprogramowania, gier, filmów, muzyki bądź  e-booków pobieranych online (sprzedaż bez fizycznego nośnika).

Polecamy

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Data: 2013-11-12 Kategoria: Kasa fiskalna