Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Sprzedaż samochodu firmowego

Data: 2014-06-06 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz

Jeśli samochód osobowy użytkowany jest wyłącznie w zakresie działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych firmy. Rozwiązanie to pozwala na rozliczanie wszystkich związanych z pojazdem wydatków oraz ujęcia w kosztach jego wartości w postaci odpisów amortyzacyjnych. Takie działanie to duży plus – większe koszty to mniejsza podstawa podatku dochodowego. Z drugiej strony należy pamiętać, że sprzedaż samochodu firmowego pociąga za sobą konieczność dopełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie podatku VAT oraz dochodowego.

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT

Do końca 2013 r. sprzedaż środków trwałych, w tym także samochodów osobowych, mogła być zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i to w dość prosty sposób. Wystarczyło odczekać trochę czasu – tak, aby od momentu wprowadzania sprzętu do firmy do daty sprzedaży upłynęło co najmniej sześć miesięcy. Zwolnienie obowiązywało zarówno w przypadku samochodów, przy których podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, jak i w przypadku możliwości częściowego odliczenia.

Początek 2014 r. przyniósł spore zmiany w tym zakresie. Od 1 stycznia sprzedaż samochodu firmowego – bez względu na okres jego bytności w firmie – powinna być opodatkowana VAT. W ustawie o VAT można było znaleźć wyjątek – zwolnienie obejmowało samochody wykorzystywane jedynie do celów działalności zwolnionej od podatku, kiedy z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku VAT z 20 grudnia 2013 r., zwolnione z podatku były też samochody osobowe, przy zakupie których przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w części – 50% lub 60%, jednak nie więcej niż odpowiednio 5000 lub 6000 zł.

Od kwietnia 2014 r. nie ma już możliwości uniknięcia opodatkowania VAT – ani ze względu na czas użytkowania pojazdu, ani przy możliwości częściowego odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Tym samym w praktyce najczęściej okazuje się, że zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu osobowego przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, korzystającym ze zwolnienia z podatku VAT. Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Data: 2014-06-06 Kategoria: Księgowość