Sprzedaż samochodu firmowego

Data: 2013-06-17 Kategoria: Księgowość

W przypadku samochodów osobowych istotne jest, kiedy pojazd został nabyty i kiedy następuje sprzedaż. Istnieje kilka możliwości:

  1. sprzedaż samochodu osobowego zakupionego przed upływem 6-ciu miesięcy, przy którym podatnik odliczył 60% VAT-u- taki pojazd należy sprzedać ze stawką 23% VAT,
  2. sprzedaż samochodu osobowego po upływie 6-ciu miesięcy odbywa się ze stawką ZW. Tu istotna jest dodatkowo wartość początkowa:
    a) poniżej 15 000zł, a sprzedaż następuje po upływie 6-ciu miesięcy, ale przed upływem 1 roku oraz przy zakupie zostało odliczone 60% podatku VAT, należy w takim wypadku skorygować w przeciągu 12 miesięcy deklarację VAT. Korektę tą sporządza się za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a co z tym się wiąże, należy również zwrócić ten podatek.
    b) powyżej 15 000zł oraz kiedy podatek został odliczony w całości - jeżeli sprzedaż następuje po 6-ciu miesiącach od zakupu, ale przed upływem 5-ciu lat, należy skorygować deklarację VAT za ten okres rozliczeniowy. I tak na przykład od dnia zakupu minęły 3 lata, tak więc proporcjonalnie do zwrotu pozostaje 2/5 zwróconego przez urząd podatku, po 1/5 na każdy rok. Po upływie 5 lat korekty deklaracji nie należy już sporządzać.
  3. sprzedaż samochodów ciężarowych po upływie 6-ciu miesięcy, przy których nie odliczono podatku VAT, odbywa się ze stawką ZW. W każdym innym przypadku, stosuje się stawkę 23%.
Data: 2013-06-17 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo