Sprzedaż samochodu osobowego a podatek VAT

sprzedaż samochodu osobowego a vat
Data: 2015-02-28 Kategoria: Samochód w firmie
Autor: Izabela Pawluk

Rok 2014 obfituje w wiele istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Kwestią najczęściej poruszaną jest prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu czy paliwa. Tymczasem w Ustawie o podatku od towarów i usług (ustawa z 11 marca 2004 roku, Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 - dalej: ustawa VAT) wyłączono ze zwolnienia w podatku dużą grupę ruchomości nabywanych przez przedsiębiorców. Wprowadzono istotne zmiany w kwestii sprzedaży samochodów używanych.

Stan prawny do końca 2013 roku

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obowiązującego do końca 2013 roku, dostawa towarów używanych była zwolniona z VAT, jeżeli w stosunku do nich przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o VAT naliczony. Jednocześnie przepis określał, co należy rozumieć pod pojęciem “towarów używanych”, tj. ruchomości, które były użytkowane przez podatnika co najmniej przez 6 miesięcy.

Oznaczało to, że podatnik który nabył samochód bez prawa do odliczenia (czyli np. zakup pojazdu od osoby fizycznej lub firmy zwolnionej z VAT czy też wniesienie do firmy przez osobę fizyczną) i użytkował go przez pół roku, mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT przy jego sprzedaży.

Stan prawny od 1 stycznia 2014 roku

Po nowelizacji ustawy o VAT (w tym również wspomnianego art. 43 ust. 1 pkt 2) od stycznia tego roku, podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności zwolnionej, jeżeli z tytułu ich nabycia i importu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Należy podkreślić, że z przepisu zniknęła regulacja odnośnie sześciomiesięcznego okresu użytkowania pojazdu dla zastosowania zwolnienia przy jego dostawie, tj. definicja towaru używanego. Wprowadzona zmiana jest korzystna oznacza bowiem, że podatnik kupujący dziś samochód z prawem do częściowego odliczenia VAT-u może nawet tego samego dnia go sprzedać i skorzystać ze zwolnienia.

Kiedy nie można zastosować zwolnienia z VAT

Podatnik stosujący odliczenie częściowe, dokonując zakupu samochodu, który będzie wykorzystywał w działalności mieszanej, nigdy nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. W jego przypadku mamy do czynienia z VAT naliczonym, ustalonym za pomocą proporcji.

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

W przypadku samochodów, przy zakupie których w ogóle nie występował podatek naliczony do odliczenia, a które były wykorzystywane nie tylko dla celów działalności gospodarczej zwolnionej, wówczas sprzedaż takiego samochodu nie może być zwolniona z VAT.

Zatem, jeśli podatnik nabywa nowy samochód, od którego przysługuje mu prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, to przy sprzedaży tego pojazdu może skorzystać ze zwolnienia. Natomiast jeśli podatnik nabył samochód używany, tj. zakupiony na podstawie umowy kupna bądź marży, wówczas przy jego sprzedaży będzie musiał zastosować 23% stawkę VAT.

Można jednak tego uniknąć. Ministerstwo Finansów sugeruje, iż w przypadku sprzedaży towarów dozwolone będzie alternatywnie:

  • przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste i następnie jego sprzedaż,
  • opodatkowanie na zasadzie VAT marży.

Data: 2015-02-28 Kategoria: Samochód w firmie