Sprzedaż towarów używanych 2014

towary używane 2014
Data: 2013-10-28 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Andrzej Lazarowicz

W swojej działalności wiele przedsiębiorstw wykorzystuje maszyny, samochody oraz inne składniki majątku sklasyfikowane jako środki trwałe, bądź zwykłe wyposażenie firmy. Właściciele firm często decydują się na ich sprzedaż. Powodów jest wiele - począwszy od zużycia, skończywszy na nieużyteczności posiadanego majątku. Czy tego typu transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jaką stawkę należy zastosować? I co najważniejsze - jak kwestia ta będzie wyglądać w 2014?

Sprzedaż towarów używanych w 2013 roku

W określonych sytuacjach podatnicy dokonujący sprzedaży składników majątku mogą skorzystać z prawa do zwolnienia z VAT dla tego typu transakcji. Taka możliwość przysługuje przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży towarów używanych  pod warunkiem, że nie dokonał od nich odliczenia podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT). Przy czym, zgodnie z ustawą o VAT, przez towary używane należy rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Ciekawym przypadkiem są samochody osobowe - czynni podatnicy podatku VAT przy ich nabyciu mogą bowiem odliczyć część naliczonego podatku ( 60% jednak nie więcej niż 6000 zł), ale w sytuacji, gdy dany pojazd był użytkowany przez przedsiębiorcę przez okres minimum 6 miesięcy, może on zastosować wspomniane wyżej zwolnienie. Wynika to z par.13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Polecamy

Towary używane a VAT 2014

Sprzedaż towarów używanych w 2014 roku

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi do ustawy o VAT, sporej modyfikacji ulegnie również przepis art. 43 ust. 1 pkt  2 ustawy o podatku od towarów i usług. Od roku 2014 podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku VAT.

Od razu rzuca się w oczy fakt, że w przepisie tym nie ma już mowy o towarach używanych, co jest konsekwencją uchylenia ust. 2 tego artykułu.

W rezultacie zmian, jakie przygotował dla nas rząd, znacznie trudniej będzie skorzystać z prawa do zwolnienia w VAT w przypadku sprzedaży składników majątku firmowego. Fakt faktem - nie będzie już wymagany minimalny okres użytkowania towaru w działalności, jednak jest to jedyna dogodność w tym zakresie. Bezwzględnymi warunkami, jakie będzie musiał spełnić podatnik, jest wykorzystywanie składnika majątku jedynie na cele związane z działalnością zwolnioną i brak prawa do odliczenia podatku VAT przy jego nabyciu.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT zakupił w lutym 2012 roku maszynę produkcyjną na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, gdy:

a) sprzeda go w grudniu 2013?

Tak, podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie ponieważ spełnił oba warunki konieczne do jego zastosowania tzn. maszyna spełnia definicję towaru używanego, ponieważ była wykorzystywana w działalności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z jej zakupem (umowa kupna-sprzedaży).

b) sprzeda go w styczniu 2014?

Nie, podatnik nie będzie mógł zastosować zwolnienia, nie został bowiem spełniony jeden z dwóch warunków tzn. maszyna wykorzystywana była do celów działalności opodatkowanej. W związku z czym transakcję należy opodatkować stawką podstawową.

Polecamy

Czy wykupiony po leasingu samochód osobowy można uznać za używany?

Przykład 2

Czynny podatnik VAT zakupił w październiku 2011 roku urządzenie wielofunkcyjne. Zakup został udokumentowany fakturą VAT marża. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, gdy:

Data: 2013-10-28 Kategoria: Prawo podatkowe
Polecamy:
Firma
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych