Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Termin wystawienia faktury VAT - zmiany od 2014

Data: 2013-10-02 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Ważną zmianą jaką przyniesie Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest nowe określenie terminu związanego z wystawianiem faktur. Zgodnie z nowo dodanym art. 106i:

Od 2014 roku fakturę można wystawić do 15 dnia następnego miesiąca

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Jest to niewątpliwie zmiana która zainteresuje przedsiębiorców gdyż obecnie obowiązujący art. 19 ustawy o VAT zostanie wykreślony, a co za tym idzie przedsiębiorca już nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury w ciągu 7 dni ale zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę w terminie aż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę.

Ważna informacja to taka, że nowy termin odnosi się również do faktur zaliczkowych dokumentujących cześć zapłaty.

Wyjątki w terminach wystawiania faktur

Ustawodawca zachował jednak wyjątki, w przypadku których zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Fakturę wystawia się nie później niż:
1) 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
2) 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);
3) 90 dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Zmiana terminu wystawiania faktur wejdzie w życie od 2014 roku jak mówi art. 13 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Data: 2013-10-02 Kategoria: Prawo podatkowe