Ujmowanie delegacji w KPiR

Data: 2013-07-01 Kategoria: Księgowość

Odliczenie VAT

Ważny jest również fakt, wykluczenia przez ustawodawcę możliwości odliczenia VAT od niektórych faktur, bardzo często spotykanych przy delegacjach. Są to faktury za noclegi, usługi gastronomiczne, paliwo do samochodów osobowych oraz bilety kolejowe i autobusowe na trasach krótszych niż 50 km. W związku z tym księgowanie takich kosztów do KPiR następuje w kwotach brutto, z pominięciem rejestru zakupów VAT.

Delegacja pracownika

Natomiast w przypadku pracownika wydatki związane z podróżą służbową księgowane są poprzez dowód wewnętrzny jakim jest rozliczenie delegacji. Dowód wewnętrzny dotyczący rozliczenia delegacji powinien zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko,
  • cel podróży,
  • nazwę miejscowości docelowej,
  • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej,
  • stawkę i wartość przysługujących diet.

W rozliczeniu delegacji uwzględnia się poniesione przez pracownika w związku z delegacją wydatki na podstawie przedstawionych dokumentów bądź pisemnych oświadczeń wraz z naliczonymi dietami oraz ryczałtem za noclegi czy przejazdy. Dokumenty te załącza się do dowodu wewnętrznego, który będzie podlegał księgowaniu w KPiR.

Polecamy

Dowiedz się wszystkiego o podróżach służbowych.

Podsumowując, koszty diet i innych należności za czas podróży dotyczące pracownika księgowane są do KPiR poprzez dowód wewnętrzny. Koszty związane z delegacją pracodawcy księgowane są do KPiR zgodnie z charakterystyką dokumentu, czyli jako faktury bądź rachunki, poza wartością diet, która księgowana jest tak jak w przypadku delegacji pracownika - poprzez dowód wewnętrzny.

Polecenie wyjazdu służbowego

Rozliczenie kosztów podróży służbowej może nastąpić również na podstawie “rozliczenia podróży służbowej”, które również traktowane może być jako dowód księgowy. Na podstawie tego dokumentu, po rozliczeniu na nim kosztów delegacji można dokonać zapisów w KPiR. W rozliczeniu tym ujmuje się wszystkie koszty związane z delegacją (diety, noclegi itd.) na podstawie przedstawionych faktur, rachunków i innych dowodów księgowych. Dokumenty te podpinane są pod rozliczenie, a łączna kwota kosztów delegacji księgowana jest do KPiR jednym zapisem.

Data: 2013-07-01 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych