Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło)

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy
Data: 2013-10-06 Kategoria: Prawo pracy Autor: Andrzej Lazarowicz

Czy umowa zlecenie może stać się umową o pracę?

Istnieje szereg elementów, których nie warto, a nawet nie można zamieszczać w treści umowy zlecenia ze względu na fakt, że mogą one być podstawą do uznania danej umowy za umowę o pracę. W szczególności należy unikać określania:

 • konieczności podporządkowania się zleceniobiorcy poleceniom zleceniodawcy lub innych zatrudnionych przez niego osób,
 • konkretnego miejsca zaszeregowania w zakładzie pracy,
 • miejsca i ram czasowych dotyczących wykonywania pracy.

Warto podkreślić, że niektóre stanowiska pracy wymagają podporządkowania się pracodawcy lub osobom przez niego upoważnionym, tym samym nie można do nich zastosować umowy zlecenia. Na tym polega wykonywanie pracy m.in. kelnera, recepcjonistki czy też osoby zatrudnionej na linii produkcyjnej.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ten rodzaj umowy dotyczy jednorazowego wykonania dzieła, będącego osiągnięciem określonego z góry rezultatu, dlatego też często nazywana jest „umową rezultatu". Istotą jest brak podporządkowania pracodawcy- nie może mieć miejsca praca pod nadzorem i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Wykonawca zwykle dostaje zaliczkę na zakup materiałów, bądź też są one dostarczane przez zleceniodawcę.

Polecamy

Kiedy pracownik jest twórcą?

Poniżej przedstawiono różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło.

Umowa o dzieło:

 • wynagrodzenie należy się za osiągnięty rezultat (wykonane dzieło),
 • wykonawca płaci podatek dochodowy,
 • zleceniobiorca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych,
 • wypadkowych ani zdrowotnych,
 • zleceniobiorca może wnioskować o zaliczkę na zakup potrzebnych do wykonania dzieła materiałów,
 • wypowiedzenie umowy możliwe jest tylko pod określonymi warunkami,
 • szerokie uprawnienia zamawiającego w zakresie reklamacji,
 • jeżeli nie wynika to wyraźnie z umowy, to przyjmujący zamówienie nie musi dzieła wykonać osobiście.

Umowa zlecenie:

 • wynagrodzenie należy się za samo wykonywanie zleconej czynności,
 • wykonawca płaci podatek dochodowy, połowę składki rentowej i emerytalnej, składkę zdrowotną a czasem także ZUS (chyba, że przysługuje mu prawo do zwolnienia z tych opłat),
 • co do zasady nie jest wypłacana zaliczka,
 • istnieje możliwość łatwego i szybkiego wypowiedzenia umowy,
 • zleceniodawca na bieżąco kontroluje wykonywanie zlecenia, ale nie ma możliwości reklamacji,
 • zleceniobiorca ma możliwość powierzenia zadań osobie trzeciej (jeśli wynika to z umowy, zwyczaju lub z ważnych powodów).
Data: 2013-10-06 Kategoria: Prawo pracy