Usługi budowlano-montażowe - rozliczenie VAT w 2014 roku

usługi budowlano-montażowe a vat 2014
Data: 2013-10-28 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Ewa Szpytko

Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zmianie ulegnie moment powstania obowiązku podatkowego na co powinni przygotować się przedsiębiorcy zarówno dokonujący sprzedaży towarów jak i świadczący usługi. Według zasad ogólnych moment powstania obowiązku podatkowego zostanie “oderwany” od daty wystawienia faktury na rzecz daty dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Jednak prowadzący działalność o charakterze budowlano-montażowym powinni mieć na uwadze, że nie będą dotyczyły ich zasady ogólne. Ustawodawca nałożył na nich nowy, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego i jako jedni z nielicznych będą zobowiązani śledzić termin wystawienia faktury.  

Koniec “kasowego” rozliczenia usług budowlanych

Do końca 2013 roku przy świadczeniu usług budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Nie ma zatem znaczenia ani data wystawienia faktury, ani określony na niej termin płatności. Pod uwagę brana jest data otrzymania zapłaty lub jeżeli ta nie zostanie wcześniej otrzymana to przedsiębiorca ma obowiązek wykazać i opodatkować sprzedaż najpóźniej w terminie 30 dni licząc od daty wykonania usługi. Kluczowymi zdarzeniami w ustalaniu terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy usługach budowlano-montażowych obecnie (do końca 2013 r.) są:

  • data otrzymania zapłaty;
  • data wykonania usługi - zwykle wyznacza ją podpisanie protokołu odbioru.

Polecamy

Terminy wystawiania faktur od 2014 roku

Zmiany zapisów ustawy o VAT spowodują, że świadczący usługi budowlane nie będą już tak szczegółowo kontrolowali terminu otrzymania zapłaty od klienta…

Obowiązek podatkowy w 2014 - usługi budowlane

Znowelizowana ustawa o VAT wciąż będzie wyróżniała przedsiębiorców świadczących usługi budowlano-montażowe jako grupę podmiotów szczególnych. Od 1 stycznia 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych u tej grupy firm będzie miał miejsce w chwili wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a znowelizowanej ustawy o VAT). Nie ma znaczenia więc czy przedsiębiorca otrzymał należność w danym miesiącu czy też nie - jeżeli wystawił fakturę ma obowiązek wykazać VAT należny od sprzedaży. Tylko w sytuacji gdy podatnik nie wystawi faktury bądź wystawi ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od dnia wykonania usług - czyli w terminie w jakim najpóźniej przedsiębiorca był zobowiązany wystawić fakturę (art. 19a ust 7).

Co oznaczają zmiany w praktyce ?

Podatnicy świadczący usługi budowlane na rzecz firm do końca 2013 roku mają możliwość przesunięcia terminu powstania obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc, następujący po tym w którym wykonano usługę, pod warunkiem że nie otrzymali za nią zapłaty. Ten niejako przywilej zostanie im od nowego 2014 roku zabrany. Moment powstania obowiązku podatkowego wyznaczać bowiem będzie data wystawienia faktury. Owszem przedsiębiorca świadczący usługi budowlane na wystawienie faktury ma co do zasady 30 dni od dnia jej wykonania (art. 106 i ust 3 pkt 1) z tego wynika więc, że wciąż możliwe jest przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego na miesiąc kolejny po wykonaniu usługi. Jednak w praktyce dla przedsiębiorcy oznacza to dłuższy termin oczekiwania na płatność. Rozpoczęcie odliczania terminu płatności w praktyce gospodarczej następuje bowiem zwykle dopiero od chwili wystawienia faktury.

Polecamy

Definicja faktury i faktury elektronicznej od 2014

Zdarzenie

2013

2014

Wykonano usługę budowy podjazdu. W dniu 16 września podpisano protokół odbioru i wystawiono na tę okoliczność fakturę sprzedaży.

Zapłata od klienta nastąpiła w dniu 10 listopada.

Obowiązek podatkowy dla celów podatku VAT powstanie dnia 16 października.

Obowiązek podatkowy dla celów podatku VAT powstanie dnia 16 września - czyli o miesiąc wcześniej niż przy obowiązującym w 2013 roku stanie prawnym.

Wykonano remont klatki schodowej w kamienicy. Usługa wykonana i przyjęta przez nabywcę w dniu 26 sierpnia. Faktura wystawiona w dniu 31 sierpnia.

Zapłata od klienta nastąpiła dnia 30 sierpnia.

Obowiązek podatkowy dla celów podatku VAT powstanie dnia 30 sierpnia.

Obowiązek podatkowy dla celów podatku VAT powstanie dnia 30 sierpnia - bez zmian.

Wykonano przebudowę magazynu. Prace odebrano w dniu 5 września.

Zapłata nastąpiła 6 października.

Obowiązek wystawienia faktury przypada najpóźniej na 12 września.

Obowiązek podatkowy upływa w terminie 5 października

Obowiązek wystawienia faktury przypada najpóźniej na dzień 5 października. Jeżeli przed tym terminem podatnik nie wystawi faktury obowiązek podatkowy powstanie dnia 5 października.

Data: 2013-10-28 Kategoria: Prawo podatkowe
Polecamy:
Firma
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych