Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy

podróż służbowa
Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz
1 2 3 4 następne

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z tym że właściciel firmy będzie ją reprezentował zarówno w kraju jak i zagranicą. Koszty związane z podróżą służbową przedsiębiorca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu. Dlatego też ten artykuł udzieli Państwu odpowiedzi na to, czym tak właściwie jest delegacja i jak prawidłowo rozliczać zagraniczne podróże służbowe właściciela firmy.

Delegacja służbowa

Innymi słowy jest to podróż służbowa związana z tematycznym z charakterem wykonywanej pracy do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziba firmy.

Jakie wydatki można rozliczyć w ramach podróży służbowej przedsiębiorcy?

Diety

Co do zasady naliczone przedsiębiorcy diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej stanowią koszt uzyskania przychodu. Jednak należy pamiętać o przepisach wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dokładnie precyzują, że za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Poprzez przepisy wskazane w tym artykule ustawy o PIT należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Jej wysokość za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia. Oto niektóre diety:

KrajWalutaKwota diety
Austria EUR 52
Białoruś EUR 42
Czechy EUR 41
Dania DKK 406
Francja EUR 50
Grecja EUR 48
Litwa EUR 39
Niemcy EUR 49
Rosja EUR 48
Słowacja EUR 43
USA USD 59
Ukraina EUR 41
Węgry EUR 44
Wielka Brytania GBP 35

Zasady stosowane przy wyliczaniu diety zagranicznej:

 1. za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. za niepełną dobę:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Zasady wyliczania diety krajowej:

 1. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – przysługuje połowa diety,
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Wysokość diety krajowej jak wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie krajowych podróży służbowych wynosi 23 zł za dobę podróży.

Transport

 • samochód będący środkiem trwałym firmy

Jeżeli przedsiębiorca odbywa podróż samochodem służbowym wówczas do kosztów można zaliczyć zakupione paliwo, opłaty za autostrady, bilety parkingowe itp. Zakup paliwa może zostać udokumentowany paragonem, ale tylko i wyłącznie poza terytorium Polski. Wówczas powinien zawierać takie dane, jak: ilość, cenę jednostkową, wartość zakupu oraz datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon. Podatnik musi dodatkowo na odwrocie paragonu uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

 • samochód prywatny
1 2 3 4 następne
Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo