Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy

podróż służbowa
Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz
poprzednie 1 2 3 4 następne

Gdy właściciel firmy wybiera się w podróż służbową prywatnym samochodem, wówczas wydatki związane z jego eksploatacją w tym okresie powinien rozliczyć w ramach tzw. kilometrówki. Więcej na temat ewidencji przebiegu pojazdu można przeczytać tutaj: ewidencja przebiegu pojazdu

  • pozostałe

Natomiast gdy w trakcie delegacji przedsiębiorca podróżuje samolotem, taksówką, autobusem lub pociągiem co do zasady do ujęcia wydatku w kosztach niezbędna jest faktura lub rachunek.

W przypadku gdy podróż poza granice Polski odbywa się pozostałymi środkami lokomocji należy zwrócić szczególną uwagę na to, że jak faktury traktowane są niektóre bilety jednorazowe. Fakt ten wynika z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jednak aby mogły być za takie uznane muszą zawierać następujące dane:

  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  • numer i datę wystawienia biletu,
  • odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku.

Należy tutaj pamiętać, że przepis ten odnosi się jedynie polskich biletów.

Noclegi

W przypadku podróży służbowej przedsiębiorcy nie mogą rozliczać ryczałtu za nocleg, gdyż dotyczy on tylko delegacji pracowniczych. W takiej sytuacji muszą dokumentować zakup usług hotelowych za pomocą faktur.

Polecamy

Sprawdź nowe wartości diet zagranicznych obowiązujących od 1 marca 2013 r.

Należy pamiętać, że w myśl art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, od tego typu usług nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Wyżywienie

Wydatki na wyżywienie właściciela firmy w podróży nie podlegają rozliczeniu w ramach delegacji. Na ich pokrycie przyznawane są diety, co wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych. Ich wysokość tak jak wcześniej wspomniano jest uzależniona od kraju w którym miała miejsce podróż służbowa.

Jak i po jakim kursie przeliczyć wydatki i diety z podróży zagranicznej?

Wydatki

Wydatki poniesione za granicami kraju należy przeliczyć po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym koszt został poniesiony. Dniem poniesienia kosztu jest data widniejąca na dokumencie potwierdzającym wydatek. Obowiązek zastosowania tego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego wynika z art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Diety

Je również należy przeliczać po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym koszt został poniesiony. Dniem poniesienia kosztu jest dzień rozliczenia zagranicznej podróży służbowej.

Jak ustalić czas trwania zagranicznej podróży służbowej?

Jak wynika z § 3 roporządzenia w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju, sposób ustalenia czasu delegacji zagranicznej uzależniony jest od rodzaju środka transportu jakim przedsiębiorca będzie się poruszał:

  • podróż lądowa - czas pobytu trwa od momentu przekroczenia granic Polski w podróży docelowej, do chwili przekroczenia granic Polski w podróży powrotnej;
  • podróż samolotem - od momentu startu samolotu z ostatniego portu lotniczego w Polsce, do momentu lądowania na pierwszym krajowym (polskim) lotnisku;
  • podróż morska - od chwili wyjścia promu z portu krajowego, do czasu wejścia statku do portu w drodze powrotnej.

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową w KPiR?

Jak wynika z art. 13 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 13 jest przeznaczona do ujmowania “(...)Zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, w tym również diet właściciela oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się na podstawie rozliczenia tych kosztów sporządzonego na dowodzie wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży służbowej. Do rozliczenia należy dołączyć dowody (faktury) potwierdzające poszczególne wydatki. (...)”

poprzednie 1 2 3 4 następne
Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo