Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zakup na raty a ujęcie w KPiR

Data: 2013-06-28 Kategoria: Księgowość

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z ofert zakupów na raty. W ofertach sklepów coraz częściej pojawiają się propozycje wręcz 0% rat, co jeszcze bardziej przyciąga do skorzystania z takiej formy zapłaty. Problem jednak powstaje jak prawidłowo ująć taki zakup w księdze przychodów i rozchodów.

Faktura na pełną wartość towaru

Podczas zakupów na raty przedsiębiorca pomimo, że nie wpłacił całej należności otrzymuje fakturę dokumentującą zakup, gdzie wskazana jest pełna wartość zakupionego towaru. W pozycji zapłacono jednak podana jest jedynie faktycznie uiszczona opłata za pierwszą ratę, co jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem transakcji. Kolejne raty rozpisane są w załączonym do umowy sprzedaży na raty harmonogramie spłaty z podanymi datami upływu płatności tych rat.

Polecamy

Nieużywane środki trwałe a amortyzacja.

Czasem informacja o kolejnej racie dołączana jest do faktur wystawianych w związku z inną usługą/towarem nabywanym od tego samego sprzedawcy. Rata nie będzie jednak pozycją faktury, a jedynie informacją (wielkość raty może zostać dodana do widniejącej na fakturze podsumowującej kwoty do zapłaty). Nie księguje się zatem kolejnych rat z tych faktur. Spowodowałoby to zdublowanie kosztu, co byłoby błędem.

Księgowanie zakupu na raty

Otrzymaną fakturę na której widnieje pełna wartość towaru przedsiębiorca zgodnie z datą wystawienia ewidencjonuje w księdze przychodów i rozchodów w wartości netto gdy zakupu dokonuje czynny podatnik VAT lub brutto gdy nie-vatowiec. Oczywiście jeżeli wartość zakupionej rzeczy jaka będzie użytkowana w firmie przekracza kwotę 3500 zł ewidencjonowana będzie jako zakup środka trwałego i księgowana na podstawie odpisów amortyzacyjnych. Pomimo tego więc, że zapłata została rozbita na raty przedsiębiorca ujmuje całą wartość w kosztach podatkowych. Podatek VAT zgodnie z datą otrzymania również w całości będzie podlegał doliczeniu.

Polecamy

Sprawdź, co się stanie jeśli nie zaksięgujesz faktury.

Finansowanie ratalne a “korekta kosztów”

Mimo, iż przedsiębiorca zaksięguje całą wartość faktury do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z nowymi przepisami jeżeli nie uiści całej należności w ustawowym terminie (30 dni od daty płatności gdy okres płatności jest krótszy niż 60 dni) będzie zobowiązany, o tę nieopłaconą cześć, pomniejszyć koszty okresu, w którym upłynie ustawowy termin. Następnie dopiero w momencie każdorazowego spłacania poszczególnych rat będzie można niejako z powrotem ująć koszt w tej części jaka została opłacona.

Czyli w praktyce w dacie wystawienia faktury ujmuje się cały wydatek w kosztach. Po ustawowym terminie należy pozostawić w kosztach tylko tę cześć należności jaka została faktycznie opłaconą, a o pozostałą pomniejszyć koszty bieżącego okresu. Następnie w momencie spłaty kolejnej raty na powrót następuje do-księgowanie do kosztów wartości wynikającej z opłaconej raty.

Odsetki przy spłacanych ratach

Nie zawsze raty oprocentowane są stawką 0%. W przypadku gdy do rat doliczane są odsetki będą one kosztem. Warunkiem ujęcia ich w kosztach jest jednak ich opłacenie. Tak też, tylko zapłacone odsetki będą kosztem. Będą one ujmowane oddzielnie w KPiR w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki. Zwykle dla celów księgowych do ujęcia odsetek w księdze wykorzystuje się dowód wewnętrzny, pod który podpinany jest dowód zapłaty.

Polecamy

Darowizna w najbliższej rodzinie.

Rozliczanie w podatkowej księdze zakupu na raty jest zatem możliwe. Należy tu jednak zwrócić szczególną uwagę na nowe, obowiązujące od 2013 roku, przepisy nakazujące pomniejszyć koszty w przypadku niezapłacenia całości lub części należności za dany wydatek.

Data: 2013-06-28 Kategoria: Księgowość