Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie
Data: 2013-06-20 Kategoria: Zatrudnienie

W dzisiejszych czasach pracodawcy bardzo często decydują się na zatrudnianie studentów w ramach umowy zlecenia. Dzieje się tak, ponieważ zatrudnienie takiego pracownika, wiąże się z korzyściami i dla niego samego i dla pracodawcy. Warunkiem jest nieukończenie przez studenta 26 roku życia.

Pracodawcy chętnie zawierają umowy ze studentem na umowę zlecenie przede wszystkim ze względu na fakt, iż w tym przypadku nie ma obowiązku odprowadzania za takiego pracownika składek ZUS. Zgodnie z przepisami bowiem osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z tych składek. Po ukończeniu ww. wieku, studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, jak wszyscy zleceniobiorcy. Dowodem potwierdzającym status studenta jest zaświadczenie z dziekanatu bądź ważna legitymacja studencka.

Polecamy

Dowiedz się wszystkiego o ubezpieczeniu emerytalnym.

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, osoby studiujące mogą do 26. roku życia korzystać ze świadczeń zdrowotnych rodziców. Zachętą dla pracodawców jest również fakt, iż umowa zlecenie może być wynagradzana w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie otrzymuje się za wykonane zlecenie. Studenci powinni uważać, aby pracodawca nie próbował ich nadmiernie “wykorzystać”, ponieważ często można spotkać się z takimi sytuacjami. Ponadto, pracodawcy w przypadku umowy zlecenia nie są związani przepisami dotyczącymi:

  • udzielania urlopu wypoczynkowego,
  • wypłaty wynagrodzenia za okres choroby,
  • ochrony przed wypowiedzeniem umowy.

Wyjątkiem od zwolnienia z odprowadzania składek ZUS jest sytuacja, gdy studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia łączy równocześnie ze zleceniodawcą umowa o pracę. W takim przypadku umowa zlecenia, w zakresie ubezpieczeń traktowana jest tak samo jak umowa o pracę. Pracodawca z tego tytułu musi odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy

Sprawdź, jakie są preferencyjne składki ZUS w 2013 roku.

Należy jednak pamiętać, iż na obowiązek opłacania składek do ZUS-u nie wpływa fakt, iż student jednocześnie zatrudniony jest w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę. W dalszym ciągu w miejscu, gdzie zatrudniony jest w charakterze zlecenia, nie ma konieczności odprowadzania składek ZUS.

Data: 2013-06-20 Kategoria: Zatrudnienie