Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zawieszenie działalności firmy

Data: 2013-03-14 Kategoria: Prowadzenie biznesu

stan prawny na rok 2011

Przedsiębiorca, zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ma możliwość zawiedzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy i rozpocznie się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu jego złożenia. Warto pamiętać, że gdyby przedsiębiorca chciał zawiesić działalność firmy kilkakrotnie, to łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Natomiast po ponownym wznowieniu działalności można znów ją zawiesić na okres od miesiąca do 24 miesięcy, ponieważ długość dopuszczalnego zawieszenia liczy się po takiej przerwie od początku.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania KRS o zawieszeniu (lub wznowieniu) działalności- odbywa się to na druku KRS- Z62. Należy go złożyć, co do zasady, w terminie nie późniejszym niż siedem dni od momentu zdarzenia uzasadniającego wpis. Okres zawieszenia działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku (nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku). Dodatkowo do wniosku przedsiębiorca ma obowiązek dołączenia oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników.

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności (w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku). Dzięki temu US zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Jeżeli zawieszenie działalności nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, przedsiębiorca będzie musiał złożyć deklarację VAT za ten okres. Zwolnienie to nie dotyczy m.in. podatników VAT UE oraz podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podstawowym ograniczeniem zawieszenia działalności jest brak możliwości osiągania w tym okresie przychodów. Mimo to przedsiębiorca może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu oraz nakazane przepisami prawa, ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, a także przyjmować należności oraz uczestniczyć w postępowaniach sądowych, W okresie zawieszenia może również zostać poddany kontroli skarbowej na takich samych zasadach, jak w trakcie prowadzenia działalności.

Ważne jest, że w trakcie zawieszenia działalności nie amortyzuje się składników majątku- należy zaprzestać odpisów od miesiąca następującego po miesiącu zawieszenia działalności.

Data: 2013-03-14 Kategoria: Prowadzenie biznesu