Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zestawienia miesięczne w KPiR

Data: 2014-03-03 Kategoria: Księgowość Autor: Angelika Borowska

Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych na podstawie księgi przychodów i rozchodów jest w Polsce najczęstszym sposobem rozliczania się z urzędem skarbowym. Sporo przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości przy tej formie opodatkowania. Często pojawiają się wątpliwości, jak prawidłowo księgować sprzedaż, a mianowicie - czy można to zrobić jednym zbiorczym zapisem.

Zestawienia miesięczne w sprzedaży zwolnionej

Zasady dokonywania zapisów w KPiR określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 taka możliwość jest dopuszczalna, należy jednak prowadzić oddzielną ewidencję sprzedaży. Taki rejestr powinien mieć formę książeczki-broszury, karty muszą być ponumerowane, a także zawierać co najmniej takie dane jak: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami oraz kwotę tego przychodu. Jeżeli taka ewidencja jest prowadzona w przedsiębiorstwie, księgowania w KPiR można dokonać w jednej pozycji na jej podstawie, w łącznej kwocie przychodów raz na koniec każdego miesiąca. Art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, który odnosi się również do ewidencjonowania sprzedaży zwolnionej z VAT, reguluje jak ewidencja powinna wyglądać oraz jakie informacje ma obowiązek zawierać.

Zestawienia miesięczne w podatku VAT

W przypadku podatników podatku od towarów i usług, którzy na rzecz tego podatku prowadzą odrębną i obowiązkową ewidencję sprzedaży, zapisów dotyczących przychodów w księdze przychodów i rozchodów mogą także dokonywać na koniec miesiąca. Wartości ujmuje się łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych z tej ewidencji. Zestawienie powinno zawierać datę, numer kolejny zestawienia, sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Wpis na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Jeżeli przedsiębiorca ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, to na podstawie Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, również przysługuje prawo do księgowania sprzedaży na podstawie raportów miesięcznych. Wynika to z § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. Wartości raportów muszą być jednak pomniejszone o kwoty, które mają wpływ na wysokość przychodu. Takie sytuacje występują np. z tytułu zwrotu towaru przez klienta. Wydany kupującemu paragon jest ujęty w raporcie dobowym, więc w przypadku zwrotu należy tę kwotę skorygować. Korygowanie sprzedaży nabitej na kasę fiskalną, powinno być prowadzone w oddzielnej ewidencji. Ważne jest również, że w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, faktury wystawione na podstawie paragonu fiskalnego, nie podlegają wprowadzeniu do ewidencji podatku VAT oraz do księgi przychodów i rozchodów, ponieważ spowodowałoby to podwójne wykazanie takiej sprzedaży. Do kopii faktury wystawionej na podstawie paragonu, należy trwale dołączyć wystawiony paragon.

Możliwość wprowadzania zestawień miesięcznych do księgi przychodów i rozchodów jest sporym ułatwieniem zarówno dla przedsiębiorców, którzy sami prowadzą księgowość swojej firmy, jak również dla biur rachunkowych. Wprowadzanie zestawienia miesięcznego wiąże się z oszczędnością czasu jaki trzeba byłoby poświęcić na księgowanie sprzedaży z każdego dnia.

Data: 2014-03-03 Kategoria: Księgowość