Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zmiany w zwolnieniach z VAT w 2014 roku

zmiany w zwolnieniach w VAT w 2014 roku
Data: 2014-01-06 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Beata Kostrzycka

Przykład 1.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT osiągnął w 2013 roku sprzedaż na poziomie 140 tys. zł. W tym samym roku została dokonana kolejna transakcja na kwotę 15 tys. zł. Ze względu na limit wynoszący 150 tys. zł, obowiązkiem podatnika jest opodatkowanie wyłącznie nadwyżki z kwoty 155 tys. zł, a więc 5 tys. zł.

Przykład 2.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT osiągnął w 2014 roku sprzedaż na poziomie 148 tys. zł. W tym samym roku została dokonana kolejna transakcja na kwotę 3 tys. zł. Ze względu na przekroczenie limitu, przedsiębiorca zobowiązany jest opodatkować całą transakcję opiewającą na kwotę 3 tys. zł z tego względu, iż przyczyniła się do nadwyżki.

Od 2014 roku zmianie ulegnie art. 113 ust. 5, w którym usunięty będzie zapis o obowiązku sporządzania spisu z natury i złożenia go w urzędzie skarbowym w przypadku, gdy podatnik będzie chciał odliczyć VAT od wydatków za zakup towarów, poniesionych przed utratą zwolnienia z VAT.

Kwestia powrotu do zwolnienia z VAT w 2014 roku

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub dobrowolnie z niego zrezygnował, ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia ze względu na obroty, jednak nie wcześniej niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego dobrowolnie zrezygnował.

Istotnym jest, iż w ocenie organów podatkowych, można powrócić do zwolnienia z VAT jedynie na początku danego roku podatkowego.

Kto nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w 2014 roku?

Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT określa grupę podatników, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT. Ustawodawca może nie zezwolić na skorzystanie z tego przywileju następującej grupie:

1. podatnikom, którzy dokonują dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  • wyrobów tytoniowych,
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych, które podlegają amortyzacji,

Polecamy

Prawa i obowiązki podatników powracających do zwolnienia z VAT

c) terenów budowlanych,
d) nowych środków transportu,
e) budowli, budynków lub ich części, określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

2. podatnikom świadczącym usługi w zakresie:

a) prawa,
b) doradztwa z wyłączeniem doradztwa rolniczego, związanego z chowem i hodowlą zwierząt oraz hodowlą roślin, a także doradztwa związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerstwa

3. podatnikom, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku, w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania. Istotne jest zatem dokładne przeanalizowanie i zapoznanie się z limitami sprzedaży przez podatników, którzy korzystają lub zdecydują się na korzystanie ze zwolnienia z VAT.

Data: 2014-01-06 Kategoria: Prawo podatkowe